Psk. Mustafa G繹de

Psikolog Mustafa G繹de

Bilgiler:

Uzman Klinik Psikolog Mustafa G繹de 1983 Konya doumludur. 2004 y覺l覺nda Sel癟uk niversitesi Rehberlik ve Psikolojik Dan覺manl覺k b繹l羹m羹nden dereceyle mezun olmutur. Y羹ksek Lisans eitimini Esenyurt niversitesi Klinik Psikoloji alan覺nda tamamlam覺t覺r.

2004 y覺l覺ndan itibaren 癟eitli merkezlerde ve kurumlarda psikoterapist olarak 癟al覺maktad覺r. Askerlik g繹revini Hava Kuvvetlerinde Yedek Subay-Psikolojik Dan覺man olarak yapm覺 ve yine Hava Kuvvetleri taraf覺ndan 癟al覺malar覺ndan dolay覺 takdirname ile 繹d羹llendirilmitir. Askerlik g繹revi sonras覺  癟ok say覺da eitime kat覺lm覺 olup,  “Psikoterapi Enstit羹s羹” taraf覺ndan verilen doktora seviyesindeki b羹t羹nc羹l psikoterapi eitimini  baar覺yla tamamlam覺t覺r. “Kiisel Geliim Z覺rvalar覺” ve “Ruhun 襤nas覺” adl覺 iki kitab覺 bulunmaktad覺r.

Kat覺ld覺覺 Eitimlerden Baz覺lar覺:

 * Lisans: Sel癟uk niversitesi Rehberlik ve Psikolojik Dan覺manl覺k 2004
* Y羹ksek Lisans : Esenyurt niversitesi Klinik Psikoloji
*Psikoterapi Enstit羹s羹 “B羹t羹nc羹l Psikoterapi  Eitimi” : Uzm. Dr. Tahir ZAKKA MD. PHD. (3 YIL):
                -Teorik Eitim:288 saat – 2014
                -Form羹lasyon Eitimi: 288 saat – 2015
                -S羹pervizyon Eitimi: 288 saat – 2016
* Omni Hipnoz Akademisi, temel ve  ileri d羹zey hipnoz eitimi 2007
*Dr. B羹lent URAN EFT (emotional freedom technique) eitimi 2007
*Emdr Eitimi 2009
*Psikodinamik Terapi S羹pervizyon Eitimi (4 y覺l) -Uzm. Dr. Timur HARZADIN 2013, 2014, 2015, 2016
*Aile dan覺manl覺覺 eitimi.-MEB. 2014
*S羹leyman Demirel niversitesi 450 saat teori ve s羹pervizyon Aile Dan覺manl覺覺 Eitimi ve A襤LE DANIMANI NVANI (Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl覺覺 Onayl覺) – 2014
*S羹leyman Demirel niversitesi OBJEKT襤F TESTLER eitimi – 2014
*Travmatik Bozukluklar-Prof. Dr. G繹khan ORAL-2012:
*Hiperaktivite Bozukluu ve Tedavisi-Prof. Dr. Sabiha Paktuna Keskin – 2012
*st羹n Yetenekli ocuklar覺n Eitimi- Milli Eitim Bakanl覺覺 -2012
*Psikoterapide Pratikler-Genoder-2013
*Afetlerde ve Travmalarda Psikososyal M羹dehale Eitimi-襤stanbul Mem.
*S覺nav Kayg覺s覺 ve ss S覺nav S羹recinde Psikoterap繹tik Yakla覺m- 襤stanbul K羹lt羹r niversitesi
*zel Eitime Muhta癟 ocuklar覺n Eitimi-Do癟. Dr. Hakan SARI-2004
*Grup Terapisi Eitimi-Do癟. Dr. Nurten SARGIN-2004
*Madde Ba覺ml覺l覺覺 ve Terap繹tik Yakla覺m- Kemerburgaz niversitesi-2013
*Dizimi Workshop- Uzm. Psik. Bilge APOLU-2013
*Virginia Satir Enstit羹s羹- Patricia Bragg- Psikoterapide Virginia Satir Modeli-2013
*Kim Psikoloji Zeka Testleri Eitimi: Wisc-r-Stanfort Binet-Porteus-2014
*襤likisel Psikanaliz At繹lye al覺mas覺-Newyork niversitesi Klinik Psikoloji Direkt繹r羹 Spyros D. Ofranos-2015
*Prof. Dr. Vam覺k VOLKAN :  Psikanalitik Psikoterapi: 2017
*2. Ulusal B羹t羹nc羹l Psikoterapi Kongresi
 
ye olduu dernekler: Psikoterapi Enstit羹s羹 Dernei.

Bu uzman icin begeni durumunuz?

Bir cevap yaz覺n