Psk. Mihriban Alemdar

Psikolog Mihriban Alemdar

Bilgiler:

Psikoloji lisans eğitimini Nuh Naci Yazgan Üniversitesi’nde bölüm birinciliği ile tamamlamıştır. Lisans döneminde Avrupa Birliği tarafından desteklenen “Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu İle İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi Hibe Programı” kapsamında proje katılımcılarına gönüllü rehberlik ve danışmanlık faaliyetinde bulunmuştur.

Lisans eğitimi boyunca “WISC-R Zeka Testi”, “Objektif Çocuk Testleri Uygulayıcı Eğitimi”, “Çocuk ve Ergen Psikopatolojisinde Psikolojik Müdahale Eğitimi”, “Çocuk ve Ergenler İçin Psikolojik Sağlamlık Eğitimi”, “Cinsel Terapi Eğitimi” ve “Bilişsel Davranışçı Terapi” eğitimlerini tamamlamıştır. Eğitimlere ek olarak çeşitli kurumlarda uzman psikiyatristlerin eşliğinde staj tecrübelerinde bulunarak süpervizyonlarını tamamlamıştır.

Lisans eğitimini tamamladıktan sonra Belçika’da yaşayan göçmen kadınlar ve çocuklar ile ilgili bir araştırma üzerinde çalışmak için Belçika’da bulunmuştur. Akademik faaliyetlerin yanı sıra Belçika’daki eğitim süreci boyunca göçmen ailelerin çocukları ile çalışma fırsatı elde etmiş ve bu çocukların psikososyal rehabilitasyonları için çeşitli faaliyetler yürütmüştür. Bununla birlikte; uyum sorunu ve çeşitli davranışsal sıkıntılar yaşayan çocuklar, otizmli çocuklar ve bu çocukların ailelerinin başa çıkma becerilerini geliştirmek adına yürütülen faaliyetlere katılmıştır.

Şu an Dora Aile Danışmanlık Merkezi’nde psikolog olarak çalışmakta olup, çocuk-ergen terapileri ve bireysel terapiler yürütmektedir. Özellikle çocuklarda davranış bozuklukları, oyun terapisi, aile içi iletişim sorunları, ebeveyn danışmanlığı ve yetişkin terapileri konusunda aktif olarak hizmet vermektedir.

Bu uzman icin begeni durumunuz?

Bir cevap yazın