Psk. Şerife AKSOY BOLAT

Psikolog Şerife AKSOY BOLAT

Bilgiler:

Psikolog Şerife AKSOY BOLAT Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünde 2003 yılında tamamlamıştır. 2016 yılında Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klinik Psikoloji Yüksek Lisansını “Erken Dönem Uyumsuz Şemaların Evlı̇lı̇k Doyumu ile İlı̇şkı̇sı̇: Duygulanımın Aracı Değı̇şken Rolü” adlı çalışmayla (Tez Danışmanı: Prof. Dr. Bengi SEMERCİ) tamamlayarak Klinik Psikolog unvanını almaya hak kazanmıştır.

2010 yılında EMDR Institute’den EMDR 1 – 2 (EMDR, Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme) eğitimini (Eğitmen: PhD. Udi OREN, President, EMDR-Europe Association) tamamlayarak EMDR Terapisti unvanını almıştır. Yine 2010 yılında EMDR Humanitarian Assistance Programs (HAP) (Eğitmen: PhD. Jim KNIPE) tarafından düzenlenen EMDR ve Kompleks Travma: Müdahaleler, Teknikler eğitimini tamamladıktan sonra, 2011 yılında BRIEF-LONDON’dan (Eğitmenler: Evan GEORGE ve Chris IVESON) Çözüm Odaklı Terapi (Solution Focused Brief Therapy) eğitimini almıştır.

Bilişsel Davranışçı Terapi eğitimini Prof. Dr. Hakan TÜRKÇAPAR’dan, Aile Danışmanlığı Eğitimini (450 saat: 300 saat teori+150 saat süpervizyon) ise Erciyes Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi’nden 2013 yılında almıştır.

2016-2017 yılında University of Exeter INTO’da (Exeter – İngiltere) dil eğitimini tamamlayan Bolat, Ankara Şema Terapi Enstitüsü’nde 2019’da başladığı Şema Terapi Eğitimini (Eğitmen: Prof. Dr. Gonca SOYGÜT PEKAK) bitirerek, süpervizyon aşamasında sürece devam etmektedir. Ayrıca Bolat, terapilerini ergenler, yetişkinler ve ailelerle sürdürmektedir.

Bu uzman icin begeni durumunuz?

Bir cevap yazın