Prof.Dr. Saliha Demirel – Özsoy

Prof.Dr. Saliha Demirel – Özsoy

Bilgiler:

Prof.Dr. Saliha Demirel – Özsoy, Sağlık Bilimleri, Tıp,Dahili TıpBilimleri, Psikiyatri alanlarında faaliyet göstermektedir. ERÜ Tıp Fakültesinden mezun olmuştur. Prof.Dr. Saliha Demirel – Özsoy İngilizce bilmektedir.Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesinde görevine devam etmektedir.

EğitimBilgileri


Tıpta Uzmanlık,ErciyesÜniversitesi, Tıp Fakültesi,Psikiyatri,Türkiye 2000 -2005
YüksekLisans, ErciyesÜniversitesi, Tıp Fakültesi,Türkiye 1990 -1997
Yabancı Diller
İngilizce,B2OrtaÜstü
Yaptığı Tezler
Tıpta Uzmanlık,Erkenve geç alkol yoksunluğunda HPA eksenaktivitesi,nörosteroidler ve bunların agresyon eğilimi ile
ilişkisi, ErciyesÜniversitesi,Tıp Fakültesi,Psikiyatri,2005


Araştırma Alanları
SağlıkBilimleri,Tıp,DahiliTıpBilimleri,Psikiyatri
Akademik Unvanlar / Görevler
Doç.Dr.,ErciyesÜniversitesi,Tıp Fakültesi,DahiliBilimler,2011 -DevamEdiyor
Yrd.Doç.Dr.,ErciyesÜniversitesi,Tıp Fakültesi,DahiliBilimler,2007 -2011
ÖğretimGörevlisiDr.,ErciyesÜniversitesi,Tıp Fakültesi,DahiliBilimler,2005 -2007


MeslekiDeneyim

BölümBaşkanı,ErciyesÜniversitesi,Tıp Fakültesi,Dahili Bilimler,2014 -DevamEdiyor.
Verdiği Dersler
PsikiyatrikAciler,YüksekLisans,2014 -2015
Tutumlar,TutumDeğişimi,Davranış,ÖnLisans,2014 -2015
AnksiyeteBozuklukları,YüksekLisans,2014 -2015
SomatoformBozukluklar,YüksekLisans,2014 -2015

Yönetilen Tezler

Demirel-Özsoy S.,MAJOR DEPRESYONLU HASTALARDA SERUMOREKSİNA, NÖROPEPTİDY VE OKSİTOSİN DÜZEYLERİ
VE BUNLARIN EMPATİ İLE İLİŞKİSİ,TıptaUzmanlık,D.ŞULE(Öğrenci),2019
Demirel-Özsoy S.,Evli çiftlerde aleksitimi, stresle başa çıkma tarzları,duygu tanıma ve ayırt etmenin evlilik uyumuyla
ilişkisinin incelenmesi, YüksekLisans,G.EŞEL(Öğrenci),2017
Demirel-Özsoy S.,Depresyonda çocuklukçağı travması,bağlanma biçimive empati düzeyi,Tıpta Uzmanlık,
D.ÖZKAN(Öğrenci),2016
Demirel-Özsoy S.,Antidepresan kulanımının oreksinA, nöropeptidY, kolesistokinin ve insülin düzeyleri üzerine etkisive
bu peptidlerin depresyon,anksiyete belirtileri ile ilişkisi,TıptaUzmanlık,Ö.OLGUNER(Öğ

Bu uzman icin begeni durumunuz?

Bir cevap yazın