Prof.Dr. Erturul Eel

Prof.Dr. Erturul Eel

Bilgiler:

Prof. Dr. Erturul Eel 1988 y覺l覺nda Erciyes niversitesi T覺p fak羹ltesinden mezun oldu. 1989-1994 y覺llar覺 aras覺nda Erciyes niversitesi T覺p fak羹ltesinde psikiyatri uzmanl覺k eitimini ald覺. Askerlikten sonra 1996-1997 y覺llar覺 aras覺nda Erzincan devlet hastanesinde mecburi hizmetini tamamlad覺. 1998 y覺l覺ndan itibaren Erciyes 羹niversitesi T覺p Fak羹ltesi psikiyatri servisinde 繹retim 羹yesi olarak akademik hayat覺n覺 s羹rd羹rmektedir. Yurt i癟i ve uluslararas覺 dergilerde 100e yak覺n yay覺mlanm覺 makalesi ve ulusal ve uluslararas覺 kongrelerde 180 civar覺nda bildirisi mevcuttur. al覺malar覺 daha 癟ok biyolojik psikiyatri, psikon繹roendokrinoloji, alkol ba覺ml覺l覺覺n覺n n繹robiyolojisi, depresyon ve EKTnin biyolojik g繹stergeleri konusunda younlam覺t覺r.

T覺pta Uzmanl覺k, Erciyesniversitesi, T覺p Fak羹ltesi,Psikiyatri, T羹rkiye 1982 -1988


Yapt覺覺 Tezler


T覺ptaUzmanl覺k,ERKENVEGEALKOL YOKSUNLUUNDASERUMBEY襤NKAYNAKLINROTROF襤KFAKTRDZEY襤
DE襤襤KL襤KLER襤VEB襤L襤SEL 襤LEVLERZER襤NEETK襤LER襤,BAZIOKS襤DAT襤F STRESPARAMETRELER襤NDEMEYDANA
GELENDE襤襤KL襤KLERVEORALNALTREKSONAH襤POTALAMO-P襤T襤TER-ADRENAL EKSENCEVABI,Erciyes
niversitesi,T覺p Fak羹ltesi,PsikiyatriAnabilimDal覺,2011

Arat覺rma Alanlar覺


Sal覺kBilimleri,T覺p,DahiliT覺pBilimleri,Psikiyatri

Akademik Unvanlar / G繹revler


Prof.Dr.,Erciyesniversitesi,T覺p Fak羹ltesi,PsikiyatriAnabilimDal覺,2002 -DevamEdiyor

Bu uzman icin begeni durumunuz?

Bir cevap yaz覺n