24 Aral覺k 2019

Tak覺nt覺l覺 d羹羹ncelere sahip olman覺n sonu癟lar覺

D羹羹ncelerimizin hayat覺m覺zda 癟ok 繹nemli rol羹 vard覺r 癟羹nk羹 d羹nyay覺 g繹r羹羹m羹z羹 ve nas覺l hissedip davranaca覺m覺z覺 belirlerler. D羹nyay覺 anlamak ve kendimiz hakk覺nda d羹羹nmekle ilgili her ey.

As覺l sorun ise baz覺 d羹羹ncelerin tak覺nt覺 boyutuna ula覺p hayat覺m覺z覺n kontrol羹n羹 ele ge癟irmesi. Bu nedenle bazen kendi d羹羹ncelerimizden zehirlenebiliriz.

Bize yard覺m etmek yerine ileri daha da kar覺t覺ran d羹羹nceler vard覺r. Bunlar bizi strese ve bunal覺ma sokabilir. Mesela bir adam d羹羹n羹n ki arabas覺n覺n kap覺s覺n覺 her kapat覺覺ndan sonra tekrar kontrol etsin. Bu tekrar eden davran覺lar覺 kontrol etmeyi 繹renmek gerekiyor.

ok d羹羹nmek zarar verir

Genelde bir 癟are ve 癟繹z羹m bulmak i癟in sorunlar覺m覺z覺 d羹羹n羹r羹z. Bu dayeni bak覺 a癟覺lar覺ylasorunlardan kurtulmam覺z覺 salar. Ama bu doal s羹re癟 her zaman beklendii ekilde ilemeyebilir. Bize yard覺mc覺 olmak yerine negatif d羹羹nceler i癟inde daha da kaybolmam覺za neden olabilir.

Bu d羹羹nceler akl覺m覺z覺 megul eder. Bunlar覺 yok sayarsak hayat覺m覺z覺 tak覺nt覺lara kurban verebiliriz.  Endielerimizin ard覺 arkas覺 kesilmez. 襤teyken, evdeyken, al覺veriteyken hatta dilerimizi f覺r癟alarken bile beynimiz istila ederler. Fark覺na bile varmadan akl覺n覺z覺 doldurup ruh halinizi etkileyebilirler.

Tak覺nt覺l覺 d羹羹nceler nelerdir?

Tak覺nt覺l覺 d羹羹ncelertekrar eden, 癟ounlukla korkulara ya da endielere dayal覺 olumsuz d羹羹ncelerdir. Bu d羹羹nceler u ana odaklanman覺za engel olurlar. Anksiyete ve stres bu d羹羹ncelerin ana nedenleridir. Bunlar davran覺lar覺n覺z覺 da etkiler.

Mesela temizlik tak覺nt覺s覺 olan insanlar覺 ele alal覺m. Bu insanlar ne kadar temiz olursa olsun ayn覺 yeri mikroplardan ar覺nd覺rmak i癟in ura覺rlar. Bunu d羹羹nmeden edemezler. Kontrol edilemez ekilde zihinlerinde bu g繹r羹nt羹 oluur. Bu d繹ng羹den 癟覺kmak tak覺nt覺l覺 insanlar i癟in 癟ok zordur.

Tak覺nt覺l覺 d羹羹ncelere sahip olmak normal mi?

Anksiyete ve uzun s羹ren stres hali bu t羹rden tak覺nt覺l覺 d羹羹ncelere neden olabilir. Bu da g羹nl羹k hayat覺 sekteye urat覺r. Olumsuz d羹羹ncelerin korku ve endie yaratmas覺 normaldir. Herkes hayat覺n覺n belli bir d繹neminde bu durumu yaayabilir. Bu d羹羹ncelerle nas覺l ilikimiz olduuna bal覺 olarak bunlardan kurtulabilir veya k繹eye s覺k覺abiliriz.

襤lginizi ekebilir:   Ters Psikoloji Nedir? Nas覺l Uygulan覺r?

Bir d羹羹nceye k繹r羹 k繹r羹ne inan覺p sorgulamadan kabul ettiimiz zamanpatolojik boyutkazan覺r. rnein 癟ocuunun her an ka癟覺r覺laca覺n覺 d羹羹nen bir anne hayal edin. Bu yersiz bir d羹羹ncedir ama tak覺nt覺 olduu s繹ylenemez. Bu o kadar da 繹nemli say覺lmaz. Herkes zaman zaman b繹yle fikirlere kap覺lsa da Obsesif Kompulsif tak覺nt覺s覺 olan insanlarda bu daha youndur.

Tak覺nt覺l覺 d羹羹nce t羹rleri

Obsesif Kompulsif tak覺nt覺s覺 olan insanlar 癟ok endieli d繹nemler ge癟irmi olman覺n sonucunda bu rahats覺zl覺a sahip olabilir. imdi ise en yayg覺n tak覺nt覺l覺 d羹羹ncelere bakaca覺z.

  • Bula覺c覺 hastal覺klar konusunda endie duymak, hasta olduunu d羹羹nmek ve yeterince temiz olmad覺覺na inanmak.
  • Her eyin d羹zenli olmas覺n覺 istemek, simetri hastal覺覺.
  • Korkuyla ilgili d羹羹nceler. Kap覺y覺 a癟覺k unutmu olmak, gaz覺 a癟覺k b覺rakmak, evinin soyulduun d羹羹nmek.
  • Tehlikede olma hissi, zarar vermek ya da zarar g繹rmek.

Tak覺nt覺l覺 d羹羹ncelere sahip olman覺n sonu癟lar覺

Bu d羹羹ncelere birbirini besler ve insanlar覺n hayat覺n覺 olumsuz etkiler. Yapt覺覺 ii defalarca kontrol eden bir adam d羹羹n羹n. Belki de hi癟bir zaman tam anlam覺yla tatmin olmaz ve bu nedenle her g羹n evine ge癟 gider.

Baz覺 muhtemel sebep ve sonu癟lar覺 aa覺da g繹rebilirsiniz.

  • Korku y羹z羹nden ileri yapmamak: bir durum bizi korkutuyorsa evden 癟覺kmaz, araba s羹rmez, nesnelere dokunmaz veya her eyin kirli olduunu d羹羹nebiliriz. Bu bizim g羹nl羹k hayat覺m覺z覺 s覺n覺rlar ve normal bir hayat s羹rmeye engel olur.
  • Emin olmak i癟in defalarca kontrol yapmak: Bu davran覺 OKD olan kiilerde s覺k g繹r羹l羹r. Kap覺n覺n kapal覺 olduunu on kere kontrol etmek gibi. Ge癟ici olarak insan覺 tatmin etse de tam rahatlama vermez.
  • 襤leri baka zamana ertelemek: Bir ii baka zaman yapmak i癟in ertelemenin sonucu genelde o ii hi癟 yapmamakt覺r. rnein bah癟eyle ilgilenmek istiyorsunuz ama 繹r羹mceklerden 癟ok korkuyorsunuz. Bu fikre o kadar takm覺s覺n覺z ki tutkulu olduunuz hobinizi bile b覺rak覺rs覺n覺z.
  • M羹kemmeliyet癟ilik: bu davran覺 tehlikeli olabilir. Yolunuzu kaybedip imkans覺z olan eyler peinde koabilirsiniz. rnein ie tak覺nt覺l覺 olan biri ailesiyle ge癟irecei 繹nemli anlar覺 ka癟覺rabilir.
襤lginizi ekebilir:   Sizi rahats覺z eden duygular覺n覺zdan daha g羹癟l羹s羹n羹z

Tak覺nt覺l覺 d羹羹ncelerden kurtulmak i癟in 5 ad覺m

D羹羹nceyi bast覺rmak yerine kabul edin

Tak覺nt覺l覺 fikirlerden her kurtulmaya 癟al覺man覺zda daha da g羹癟lenebilirler. Tekrar etmeye devam ederler. Bunlar覺 uzaktan g繹zlemleyin. B繹ylece onlara bal覺 olmak yerine uzaktan ge癟ip gittiklerini g繹rebilirsiniz.

D羹羹nceyi erteleyin

D羹羹nceyi erteleyerek beyninizi aldatm覺 olursunuz ve b繹ylece bu fikir de zay覺flar. Bunu daha sonra d羹羹neceim demeyi deneyin.

Tak覺nt覺lar覺n覺za s覺n覺r koyun

Tak覺nt覺lar覺n覺z覺n sizi kontrol etmesine izin vermeyin. Bunun i癟in tak覺nt覺l覺 d羹羹nce her akl覺n覺za gelite sesli ekilde Yeter deyin. Sizi kayg覺land覺ran d羹羹nceyi durdurun.

Tak覺nt覺lar覺n覺z覺 planlay覺n

Tak覺nt覺l覺 d羹羹nceleriniz i癟in bir plan yap覺n. rnein saat 4 ile 5 ars覺nda temizlik korkumla ilgili d羹羹neceim. Bu ekilde durumu kontrol etmi ve olumsuz d羹羹ncelerden kendinizi korumu olursunuz.

Rahatlama teknikleri deneyin

Derin nefes alarak ya da Jacobson覺n kas gevetme tekniini kullanarak tak覺nt覺l覺 d羹羹nceleriniz 羹zerine gidebilirsiniz. B繹ylece endieli zamanlarda size yard覺mc覺 olur.

Sonu癟 olarak unu s繹yleyebiliriz: tak覺nt覺l覺 d羹羹ncelere hayat覺m覺z覺 olumsuz y繹nde etkiler. Bunlar覺 kabul edip sorgulamaya balarsak baa 癟覺kmak da daha kolay olur. Unutmay覺n d羹羹ncelerimizden 癟ok daha fazlas覺y覺z. Bunlardan kurtulabilirsek hayat覺 zorlat覺ran gereksiz sorunlar覺 da bir kenara atm覺 oluruz.

Bir cevap yaz覺n