14 Aral覺k 2020

Somatoform bozukluklar nas覺l meydana gelir?

Somatoform bozukluklar kavram覺, 癟eitli ruhsal hastal覺klardan oluan bir grubu ifade eder. Belirleyici 繹zelliklerinden biri, belirsiz bedensel rahats覺zl覺klard覺r.

Belirsiz kelimesi, muayeneye sonucu mevcut rahats覺zl覺覺 izah edebilecek herhangi bir bedensel nedene rastlan覺lmam覺 olmas覺n覺 ifade ediyor. eitli uzuvlarda (繹rnein s覺rt, kar覺n, ba veya eklemler) ar覺lar覺n yan覺s覺ra ba d繹nmesi, mide bulant覺s覺, kar覺n ikinlii veya kalp rahats覺zl覺覺 ve solunum g羹癟l羹羹 g繹r羹lebilir.

ou kiinin zaman zaman belirsiz bedensel rahats覺zl覺klar覺 olur. Eer bu rahats覺zl覺klar uzun s羹redir devam ediyorsa, bariz ac覺 veriyor ve s繹zkonusu kiinin g羹nl羹k yaant覺s覺n覺 olduk癟a olumsuz etkiliyorsa, o zaman bir somatoform bozukluktan s繹zedilebilir.

Somatoform bozukluklar ne s覺kl覺kta g繹r羹l羹r?

Somatoform bozukluklar,depresyonvekorku bozukluklar覺beraber Almanya’da en s覺k g繹r羹len ruhsal hastal覺klardand覺r. Yakla覺k olarak her 100 kiiden 12’si hayat覺nda en az bir kez somatoform bozukluk yaam覺t覺r. Kad覺nlarda erkeklerin iki kat覺 kadar rastlan覺r.

Hastal覺覺n farkl覺 ekil veya seyirleri var m覺?

Somatoform bozukluklar farkl覺 ekillerde kendini g繹sterebilir. Buna g繹re baz覺 hastalar birbirinden farkl覺 癟ok say覺da belirsiz bedensel rahats覺zl覺ktan muzdariptir. Bu hastalar 繹rnek olarak ar覺lardan, haz覺ms覺zl覺ktan (繹rnein ishal) ve kalp/dola覺m rahats覺zl覺klar覺ndan (繹rnein kalp 癟arp覺nt覺s覺) ikayet ederler. Bu rahats覺zl覺klar 癟ounlukla uzun y覺llar s羹rer. Burada bir somatizasyon bozukluus繹zkonusudur.

Bundan farkl覺 olarak ar覺 bozukluunda ise, v羹cudun belli bir b繹lgesinde iddetli ve s覺k s覺k aral覺ks覺z seyreden ar覺lar g繹r羹l羹r. Bu rahats覺zl覺k t羹r羹nde 癟ou kez ilk aamada bedensel bir neden tespit edilmitir (繹rnein bel f覺t覺覺). Ancak s繹zkonusu bedensel neden ortadan kald覺r覺ld覺ktan sonra bile (繹rnein ameliyat yoluyla) ar覺lar覺n devam ettii g繹r羹l羹r.

Hipokondriyak bozuklukta hastalar, a覺r bir hastal覺a yakalanm覺 olma korkusundan muzdariptirler (繹rnein kanser). Mevcut bedensel rahats覺zl覺klar, ilgili hastal覺覺n belirtileriymi gibi yorumlan覺r. Korkulan hastal覺覺n bulunmad覺覺n覺 g繹steren muayene sonu癟lar覺, hastan覺n korkular覺n覺 sadece k覺sa s羹reliine hafifletir.

襤lginizi ekebilir:   Dissomni Nedir? Uyku Bozukluklar覺 T羹rleri

Somatoform bozukluklar nas覺l meydana gelir?

Bir somatoform bozukluun oluumu, birden fazla nedeni olan karma覺k bir s羹re癟tir. Burada daha 癟ok uzun y覺llard覺r etki eden 癟eitli fakt繹rlerin etkileimi s繹zkonusudur.

Somatoform bozukluklarda normal v羹cut ilemleri daha iddetli alg覺lan覺r ve bedensel bir hastal覺覺n belirtisi olarak g繹r羹l羹r. ounlukla kiiye g繹re deien bir tetikleyici s繹zkonusudur (繹rnein stres, hayat i癟indeki s覺k覺nt覺 verici durumlar) ve bunlar normal bir bedensel tepkiye sebep olur. Kalp daha h覺zl覺 atmaya balar, insan gerilir veya sinirsel mide ar覺lar覺 癟eker. Bu durumda baz覺lar覺 kendine Bu ne anlama geliyor? Bende hangi hastal覺k var? sorusunu sormaya balar. Sonu癟 olarak, insan rahats覺zl覺klar覺na dikkatini ne kadar younlat覺r覺rsa, rahats覺zl覺klar覺n iddeti o kadar artar.

Bu t羹r rahats覺zl覺klar覺 olan kiiler, bu rahats覺zl覺klar覺n nedenini bulabilmek i癟in genelde tekrar tekrar hekimlere bavururlar. Ancak herhangi bir bedensel rahats覺zl覺覺n bulunmad覺覺n覺 g繹steren pozitif sonu癟 bile hastalar覺 sakinletirmez. Doktorlar tekrar tekrar benimle ilgilendiklerine g繹re mutlaka bireyler yolunda deil diyerek daha 癟ok tahminlerinde yan覺lmad覺klar覺 sonucunu 癟覺kar覺rlar.

te yandan 癟ou insan kendine dikkat etmeye eilim g繹sterir. Ar覺lar覺 hafifletmek i癟in bedensel faaliyetlerden sak覺n覺rlar. Bu sak覺nma davran覺覺 k覺sa vadede ie yarasa da, uzun vadede bedensel durumun daha da k繹t羹lemesine ve b繹ylelikle baka duyu bozukluklar覺na sebep olur.

Bu d繹ng羹 y羹z羹nden rahats覺zl覺klar y覺llar ge癟tik癟e daha da k繹t羹leebilir ve hastan覺n yaam覺n覺 olduk癟a olumsuz etkileyebilir.

Sonu癟 olarak baz覺 insanlarda somatoform rahats覺zl覺k olumas覺n覺n sebebi halen b羹y羹k 繹l癟羹de a癟覺kl覺a kavumam覺t覺r. Bu meyanda genetik yap覺n覺n ve 癟ocuklukta yaanan travmatik tecr羹belerin riski art覺rd覺覺na dair iaretler var.

nlemek i癟in neler yap覺labilir?

Bedensel rahats覺zl覺klar bag繹stermeye balad覺覺nda, aile hekimiyle birlikte bedensel nedenlerin yan覺s覺ra ruhsal nedenlerin de zaman覺nda dikkate al覺nmas覺 ve u s覺ralar hayat覺mda rahats覺zl覺klar覺m覺n sebebi olabilecek bir s覺k覺nt覺 var m覺? sorusunun sorulmas覺 tavsiye edilmektedir.

襤lginizi ekebilir:   襤likilerin son obsesyonu ''Sosyal Alerji''

ncelikle t羹m olas覺 bedensel hastal覺klar覺 eleme istei, hi癟bir zaman hedefe ulaamama tehlikesi ta覺r. Ayr覺ca baz覺 arat覺rmalar, baz覺 m羹dahalelerin bizzat yeni rahats覺zl覺klara sebep olabileceini g繹steriyor.

Bir kiide somatoform bozukluk olup olmad覺覺 nas覺l anla覺l覺r?

Bedensel rahats覺zl覺klarda aile hekimi ilk dan覺覺lacak kiidir. Aile hekimi 繹ncelikle hastay覺 esasl覺ca muayene eder veya mevcut bulgular覺 masaya yat覺r覺r. Eer rahats覺zl覺klar覺n sebebini a癟覺klayabilecek bir bedensel hastal覺k tespit edilemezse, bir uzman hekim (psikosomatik t覺p veya psikiyatri alan覺nda) veyapsikoterapistlebirtan覺sal g繹r羹meyap覺lmas覺 anlaml覺 olur. Bu g繹r羹melerde hastadan rahats覺zl覺klar覺 ve yaant覺s覺ndaki g羹ncel durum hakk覺nda ayr覺nt覺l覺 bilgi vermesi istenir. Belirsiz bedensel rahats覺zl覺klar s覺k s覺k dier ruhsal hastal覺klar覺n (繹rnein korku hastal覺klar覺, depresyonlar) belirtileri olarak ortaya 癟覺kar. Bu y羹zden rahats覺zl覺klar覺n baka bir ruhsal hastal覺a iaret edip etmedii de netletirilir.

Somatoform bozukluklar nas覺l tedavi edilir?

Bilimsel arat覺rmalar, psikoterapinin somatoform bozukluklarda etkili olduunu g繹steriyor. Psikoterapi, hastan覺n bedensel rahats覺zl覺klar覺yla nas覺l baa 癟覺kabileceini ve g羹nl羹k ilerinin 羹stesinden nas覺l gelebileceini 繹renmesine yard覺mc覺 olur.

Terapideki unsurlar unlar olabilir:

  • rahats覺zl覺klara ramen bedeni yava癟a yeniden zorlamak
  • bedensel ilemleri bizzat deitirmek, 繹rnein rahatlama hareketleri veya nefes alma teknikleri gibi.


襤la癟lar da (psikofarmaka) belirli artlar alt覺nda yard覺mc覺 olabilir. 襤la癟 kullan覺l覺p kullan覺lmayaca覺 veya hangi ilac覺n kullan覺laca覺, hekim ile hasta aras覺nda kararlat覺r覺l覺r.

Hafif rahats覺zl覺klar覺 olan hastalar覺n tedavisi ilk aamada aile hekimi taraf覺ndan rahatl覺kla y羹r羹t羹lebilir. Psikosomatik temel bak覺m ek kalifikasyonuna sahip aile hekimleri, bu konularda 繹zellikle deneyimlidir. Eer aile hekiminin tedavisi tek ba覺na yeterli gelmezse, 繹rnein psikosomatik t覺p ve psikoterapi alan覺ndaki uzman hekimler , bavurulmas覺 gereken doru kiilerdir.

Hamburg’da hem ayakta deerlendirme hem de yatakl覺 tedavi yap覺labilen iki psikosomatik klinik bulunmaktad覺r. Birincisi,poliklinii Hamburg-Eppendorf niversite Hastanesi’nde (Universit瓣tsklinikum Hamburg-Eppendorf) ve yatakl覺 tedavib繹l羹m羹 iseHamburg Eilbek Sch繹n Klinii‘nde (Sch繹n Klinik Hamburg Eilbek) bulunan Psikosomatik T覺p ve Psikoterapi niversite Klinii. 襤kincisi ise Hamburg-Rissen’dekiAsklepios Westklinikumb羹nyesindeki Psikosomatik T覺p b繹l羹m羹.

Hamburg ve 癟evresinde bulunan psikosomatik t覺p ve psikoterapi alan覺nda faaliyet g繹steren kliniklerin tamlistesini Hamburg Terapi Rehberi (Almanca)‘nin141. sayfas覺ndan itibaren bulabilirsiniz.

襤lginizi ekebilir:   An覺n tad覺n覺 doya doya 癟覺kar覺n

Hastan覺n arkada veya yak覺nlar覺 neler yapabilir?

Belirsiz bedensel rahats覺zl覺klar覺 olan insanlar 癟ounlukla belli bir 羹pheyle kar覺lan覺r. Bu insanlar rahats覺zl覺klar覺n覺 aktard覺klar覺nda 癟ounlukla kuruntu yapmakla itham edilirler. Bu da ayr覺ca bir hayal k覺r覺kl覺覺 ve huzursuzlua neden olur.

Hasta yak覺nlar覺 ve arkadalar覺n覺n hastal覺覺n varl覺覺n覺 kabul etmeleri ve s繹zkonusu kiinin yan覺nda olmalar覺 bu y羹zden 繹nemlidir. Ancak hastay覺 tamamen koruma alt覺na almak, hastan覺n t羹m g繹rev ve bedensel y羹k羹ml羹l羹klerini 羹stlenmek, hastal覺覺n gidiat覺n覺 olumsuz etkileyebilir. Bu y羹zden, hasta yak覺nlar覺n覺n zaman zaman terapi tedavilerine dahil edilmeleri ve hastal覺k belirtileri hakk覺nda iyi bilgi edinmeleri tavsiye edilir.

Bir cevap yaz覺n