15 ubat 2021

iddetin alt覺nda ne gibi nedenler yat覺yor?

Neden iddete bavuruluyor?

Her g羹n deiik ekillerde tan覺k olduumuz iddetin alt覺nda ne gibi nedenler yat覺yor? Konunun en can al覺c覺 noktas覺 da buras覺d覺r. iddet 羹zerinde arat覺rma yapanlar, 癟al覺anlar neden olarak 羹癟 ana madde 羹zerinde duruyorlar: Biyolojik nedenler, psikolojik nedenler ve sosyal nedenler.

Neden iddete bavuruluyor? Bunlar覺 k覺saca a癟abilir miyiz?

襤sterseniz biyolojik nedenlerden balayal覺m. Biyolojik nedenler aras覺nda ilk s覺ray覺 testosteron dediimiz erkeklik hormonlar覺n覺n etkisi al覺r. izofreni, paranoid bozukluk gibi psikiyatrik hastal覺klar, antisosyal veya narsistik kiilik bozukluklar覺, alkol ve madde kullan覺m覺 ve d羹rt羹 kontrol bozukluklar覺 da dier biyolojik nedenlerdendir.

Psikolojik nedenleri nelerdir?

Duygusal bask覺 ve sorumluluklardan kurtulma 癟abas覺, yaanan hayal k覺r覺kl覺klar覺 i癟in bir 癟覺k覺 yolu bulma istei bunlardand覺r. 襤steklerini ger癟ekletirme d羹羹ncesi, empati yeteneinin olmay覺覺 ve aile i癟i iddetin uyguland覺覺 bir ailede b羹y羹mek de iddetin psikolojik nedenleri aras覺nda yer al覺r.

Sosyal nedenler de bunlar kadar 繹nemli olmal覺

iddet asl覺nda 繹renilen bir davran覺t覺r. O sebeple iddet uygulamas覺na maruz kalmak da iddet uygulamada bir etkendir. Dier 繹nemli husus ise iddetin toplum taraf覺ndan payla覺lan bir deer yarg覺s覺 olmas覺d覺r. Bu durum, atas繹zlerimizde yer alan ve halk aras覺nda s覺k癟a dillendirilen K覺z覺n覺 d繹vmeyen dizini d繹ver, Kad覺n覺n karn覺ndan s覺pay覺, s覺rt覺ndan sopay覺 eksik etmeyeceksin anlay覺覺nda ifadesini bulur. Annesini, k覺z kardeini d繹ven erkek 癟ocuunun 癟evrede itibar g繹rmesi, bu hareketinin onun ne kadar duyarl覺 ve hassas biri olduunun g繹stergesi say覺lmas覺 da sosyal sebeplerden birisidir.

Burada g繹rmezden gelemeyeceimiz baka 繹nemli bir neden de iddet uygulayan kiilerin iletiim becerilerinde yetersiz olular覺d覺r. Duygular覺n覺 ifade edemeyen, d羹羹ncelerini mant覺kl覺 bir zeminde anlatamayan bu kiiler sorun 癟繹zmede iddete bavurma eilimi g繹sterirler.

Hatal覺 namus ve ahl璽k anlay覺lar覺n覺n yan覺 s覺ra yoksulluk ve eitimsizlik de bu ii k繹r羹kler. Kad覺nda ekonomik ba覺ml覺l覺覺n覺n bir neden olmas覺 gibi, tam tersi olan kad覺n覺n mesleinin ve gelirinin daha iyi olmas覺 da baz覺 kiilerde kompleks oluturabilir ve iin sonu maalesef iddete varabilir.

襤lginizi ekebilir:   Dissomni Nedir? Uyku Bozukluklar覺 T羹rleri

Aile i癟inde yaanan iddetin seyri nas覺ld覺r?

Birdenbire ortaya 癟覺kmasa gerek Evet, birdenbire ortaya 癟覺kmaz; genellikle balay覺 d繹neminden sonra balar. Biz buna ruhsal balar覺n oluumu sonras覺 deriz. Burada yaanan bir yan覺lg覺 vard覺r; ilk iddet eylemi iddet olarak alg覺lanmaz, ama giderek artma eilimi g繹sterir. iddetle birlikte evlilikte duygusal balar zay覺flar. Madurda korku balar, boanma halinde daha b羹y羹k bir iddetle kar覺lama kayg覺s覺 oluur. Ard覺ndan ise 癟evrenin ve ailenin muhtemel tepkileri nedeniyle utanma duygular覺 geliir. Bu durumlar a覺lamazsa y覺k覺c覺 bir evlilik ve hapis hayat覺 yaan覺r. iddette en ciddi maliyet boanma olduu i癟in iddetin dozu art覺r覺larak boanma engellenir.

Ailelerde 繹yle bir durum g繹zlemliyoruz: iddet sonras覺nda k覺sa bir k羹sl羹k d繹nemi yaan覺yor, ard覺ndan 癟eitli sebeplerle taraflar bar覺覺yor ama bir s羹re sonra yeniden iddet ba g繹steriyor. Yani bir k覺s覺rd繹ng羹 s繹z konusu. Bu tabloya bak覺覺n覺z nas覺l?

Bu t羹r durumlarda gerginlik ve iddet ailelerde bir rutin halini bile alabilir. iddet uygulayan kiide gerginliin ard覺ndan patlama g繹r羹l羹r, tart覺malar yaan覺r ve kii iddete bavurur, ard覺ndan da 繹z羹r diler. Ancak her 繹z羹r dilemenin arkas覺ndan daha b羹y羹k iddetin uyguland覺覺na 癟ou kez tan覺k oluruz. Profesyonel yard覺m almayan, bu konuyu 癟繹zme iradesi g繹stermeyen kiilerin ailelerinde iddet, sizin de isabetle temas ettiiniz gibi, sonu gelmeyen bir k覺s覺rd繹ng羹ye d繹n羹羹r.

Bir cevap yaz覺n