7 ubat 2021

Rorschach M羹rekkep Lekesi Testi Hakk覺nda

Rorschach M羹rekkep Lekesi Testi

insanlar en derindeki korkular覺n覺, umutlar覺m ve ama癟lar覺n覺 paylamakta isteksizlerse ya da paylaam覺yorlarsa, acaba resimlerde ne g繹rd羹klerini sorarak bunlar覺 anlayabilir miyiz? Kabul edilemez, belki de yasaklanm覺 r羹yalar覺n覺 ve fantezilerini 繹yk羹lere ya da resimlere “yans覺tabilirler” mi? Pop羹ler psikolojide 癟ok yayg覺n olan bu g繹r羹, se癟imlerin ve tan覺mlamalar覺n “kii hakk覺nda size 癟ok ey anlataca覺n覺” ileri s羹rer. Seksen y覺l覺 ak覺n bir s羹re 繹nce bu konudaki 羹nl羹 testi gelitiren, 襤svi癟reli psikolog Hermann Rorschach’t覺r. Fikri 1895’te ortaya atansa, daha sonra ilk IQ testiyle 羹n kazanan Binet olmutur.

Testin en 癟ok bilinen versiyonunda 羹zerlerinde simetrik m羹rekkep lekeleri bulunan, yar覺s覺 renkli yar覺s覺 tek renkte on adet kart bulunur. Bu ekiller tan覺 a癟覺s覺ndan en isabetli olduu saptananlard覺r. Testi yapan, kar覺s覺ndaki kiiye kartlar覺 teker teker uzatarak ne g繹rd羹羹n羹 sorar. Testi yapanlar, s繹ylenenleri, kiinin her karta ne s羹reyle bakt覺覺n覺, onu hangi y繹nde tuttuunu vb. not eder.

Testin puanlanmas覺

Testi kurallara s覺k覺 s覺k覺ya bal覺 kalarak uygulamak i癟in d繹rt ad覺m覺 izlemek gerekir. Performans evresinde, testi alan kiiden her bir kartta ne g繹rd羹羹n羹 karta bakar bakmaz s繹ylemesi istenir. S繹ylenen her ey kaydedilmelidir. 襤kincisi daha yap覺land覺r覺lm覺 soruturma evresidir. Testi veren kii iki eyi 繹renmeye 癟al覺覺r ve her kart覺n 羹zerinden tekrar ge癟er. Arat覺rd覺覺 ey yer ve ayr覺nt覺lard覺r. Testi veren, testi yan覺tlayan覺n m羹rekkep lekesine bir b羹t羹n olarak bak覺p bakmad覺覺n覺, bakm覺yorsa, hangi b繹l羹mlerinin dikkatini 癟ektiini anlamaya 癟al覺覺r. Soruturma ayn覺 zamanda testi yan覺tlayan覺n lekeyi belli bir eye benzetmesine neyin neden olduunun anla覺lmas覺n覺 hedefler: Bi癟im mi, hareket mi, g繹lgeleme mi, renk mi?

癟羹nc羹 evreye analoji evresi denir. Burada testi veren, testi yan覺tlayan覺n se癟imlerini arat覺r覺r ve bunlar覺n ne anlama geldiini ya da neye iaret ettii anlamaya 癟al覺覺r. En son s覺n覺rlar覺 s覺nama evresinde, testi veren, baka “pop羹ler” alg覺lar覺 ortaya serer ve testi yan覺tlayan覺n bunlar覺 g繹r羹p g繹rmediini arat覺r覺r.

襤lginizi ekebilir:   An覺n tad覺n覺 doya doya 癟覺kar覺n

Ard覺ndan s覺ra yorumlamaya gelir. Bu inan覺lmayacak kadar incelikli bir itir ve puanlayanlar覺n farkl覺 olgular覺 g繹stermek i癟in kulland覺覺 bir dizi harf vard覺r. rnein, M imgeleme ve okumalar覺n ne kadar “insanl覺” olduuna kar覺l覺k gelir. K kayg覺ya kar覺l覺k gelir ve renk ile hareketten yola 癟覺k覺larak belirlenir. D testi uygulayan覺n, kiinin saduyusunu 繹l癟mesini salar. S testi yan覺tlayan覺n z覺t eilimlerini g繹sterir ve beyaz alan覺n ya da 癟ok k羹癟羹k ayr覺nt覺lar覺n yorumlanmas覺yla se癟ilir. Puanlama sistemi bir yemek tarifi kitab覺yla bir b羹y羹 kitab覺 aras覺 tuhaf bir karmad覺r.

Aa覺dakiler tipik yorumlardan baz覺lar覺d覺r.

Yan覺t : S覺kl覺kla m羹rekkep lekesi desenlerinin k羹癟羹k ve 癟ok belli k覺s覺mlar覺na yan覺tlar

Yorum: M羹kemmeliyet癟ilik ve titizlikle seyreden tak覺nt覺l覺 kiilik

Yan覺t :S覺kl覺kla hareketli hayvanlar g繹r羹yor

Yorum: lmpulsif, derhal haz talep eden

Yan覺t :Yan覺tlar s覺kl覺kla tamamen renkle tan覺mlan覺yor (yaln覺zca)

Yorum: Duygusal olarak kontrols羹z, patlay覺c覺

Yan覺t :S覺kl覺kla k羹癟羹k, pasif hayvanlar g繹r羹yor

Yorum: Pasif, ba覺ml覺 kiilik ve tav覺rlar

Yan覺t :Harita g繹rme eilimi

Yorum: Savun mac覺 ve ka癟amak

Yan覺t :S覺kl覺kla y羹z maskeleri g繹r羹yor

Yorum: Ger癟ek benliini g繹stermeye isteksiz

Bu testi puanlamak i癟in farkl覺 uzman sistemler varsa da, 癟ou kartlar覺n farkl覺 y繹nlerine bakar. Buradaki anafikir, tan覺 koymak ya da ger癟ek bireye dair bir profil oluturmakt覺r. lddialardan biri, insanlar覺n ger癟ek g羹d羹leri, umutlar覺 ve h覺rslar覺ndan doru ekilde bahsedemeyecekleri ya da bahsetmeyecekleridir. Bunu yapamazlar, 癟羹nk羹 ya g羹癟l羹, derin bilin癟d覺覺 g羹d羹leri hakk覺nda i癟g繹r羹 sahibi deildirler ya da yaln覺zca bunlar覺 dile getirmekten acizdirler. Ya da insanlar en derinlerdeki arzular覺, umutlar覺 ve h覺rslar覺 hakk覺nda ger癟ei s繹ylemezler. Psikologlar iki t羹r rol yapma (dissim羹lasyon) ya da yalandan endie duyar: izlenimi y繹netme, yani kendi hakk覺nda yaln覺zca olumlu izlenim uyand覺racak eyleri s繹yleme; kendini kand覺rma, yani insan覺n kendiyle ilgili dorular覺 s繹ylediine inanmas覺na kar覺l覺k asl覺nda ger癟ek durumun bu olmamas覺. M羹rekkep lekesi analizi gibi yans覺tma tekniklerinin bu sorunlar覺n 羹stesinden gelecei d羹羹n羹lmektedir.

襤lginizi ekebilir:   Psikolog-Dan覺an 襤likileri Hakk覺nda Ger癟ekler

Psikolojideki yans覺tma teknikleri m羹rekkep lekesi testlerinden ibaret deildir. Bunlar覺n ortak y繹n羹, kiiye bir uyaran verip (genellikle bir resim, bir ses ya da koku), bunlar arac覺l覺覺yla o an, en derindeki ve en youn duygular覺n覺, d羹羹nce ve arzular覺n覺 yans覺tmas覺n覺 salamalar覺d覺r. insanlar belirsiz bir uyaran kar覺s覺nda ne hissettiklerini s繹ylerler. Uyaran ne kadar belirsiz ve bulan覺ksa, kii kendine ait o kadar fazla yans覺tmada bulunacakt覺r.

Bir cevap yaz覺n