Psikoterapi

Psk. Hanife Marz覺olu

Psikolog Hanife Marz覺olu Bilgiler: Psikolog Hanife Marz覺olu 1992 y覺l覺nda Kayseri’de d羹nyaya geldi. 襤lk ve ortaokul eitimini burada tamamlad覺. Erciyes niversitesi Rehberlik ve Psikolojik Dan覺manl覺k b繹l羹m羹n羹 tamamlad覺. 2018 y覺l覺ndan bu yana Kayseri’ de 癟ocuk, ergen, yetikin, aile ve 癟ift ve cinsel terapi alanlar覺nda psikolojik destek ve dan覺manl覺k hizmeti sunmaya devam etmektedir. niversite alan tercihlerinde se癟im yaparken;…

Psk. Esra Peker

Psikolog Esra Peker Bilgiler: Psikolog Esra Peker; 襤stanbul Arel niversitesi Klinik Psikoloji y羹ksek lisans program覺ndan ocukluk a覺 Travmalar覺, Yetikinlikte Balanma ve z Anlay覺 konulu teziyle 2017 y覺l覺nda, Ankara niversitesi Rehberlik ve Psikolojik Dan覺manl覺k b繹l羹m羹nden 2004 y覺l覺nda mezun olmutur. Kayseri Atlas Dan覺manl覺k Merkezinde dan覺an kabul etmektedir. Davran覺 Bilimleri Enstit羹s羹 taraf覺ndan verilen EMDR 1. D羹zey eitimini tamamlam覺t覺r….

Psk. Mihriban Alemdar

Psikolog Mihriban Alemdar Bilgiler: Psikoloji lisans eitimini Nuh Naci Yazgan niversitesinde b繹l羹m birincilii ile tamamlam覺t覺r. Lisans d繹neminde Avrupa Birlii taraf覺ndan desteklenen Dezavantajl覺 Kiilerin Sosyal Entegrasyonu 襤le 襤stihdam Edilebilirliklerinin Gelitirilmesi Hibe Program覺 kapsam覺nda proje kat覺l覺mc覺lar覺na g繹n羹ll羹 rehberlik ve dan覺manl覺k faaliyetinde bulunmutur. Lisans eitimi boyunca WISC-R Zeka Testi, Objektif ocuk Testleri Uygulay覺c覺 Eitimi, ocuk ve Ergen Psikopatolojisinde…

Psk. Venhar Berna izmeci

Psikolog Venhar Berna izmeci Bilgiler: 2019 y覺l覺nda Nuh Naci Yazgan niversitesi Psikoloji b繹l羹m羹nden mezun oldum. Okudugum s覺rada bir癟ok kurumda g繹n羹ll羹 olarak 癟al覺st覺m. Bunlardan baz覺lar覺 kurs merkeziyken baz覺lar覺 krelerdir. Kayseri ehir Hastanesi Psikiyatri b繹l羹m羹nde staj覺m覺 ger癟ekletirdim.zel Kayseri 繹z羹m anadolu lisesinde ve 繹zel kayseri kavram anadolu lisesi / kavram kurs merkezlerinde tam zamanl覺 癟al覺t覺m.uan meslek hayat覺ma erciyes…

Psk. Bahar Bedi

Psikolog Bahar Bedi Bilgiler: Uzm. Psk. Bahar Bedi; eitimini BEYKENT N襤VERS襤TES襤, Sosyal Bilimler Enstit羹s羹 Klinik Psikoloji 2014-16 tamamlam覺t覺r. Psk.Bahar Bedi,zel Pedamed Psikiyatri T覺p Merkezi ‘nde hizmet vermektedir. Examination of Body Images of Adult Males that Engage into Amateur Bodybuilding Exercise  tezi ile klinik psikolojide bilim uzman覺 羹nvan覺n覺 alm覺t覺r. L襤SANS: T.C MALTEPE N襤VERS襤TES襤 Fen Edebiyat…

Psk. eyma zselamolu

Psikolog eyma zselamolu Bilgiler: Psikolog eyma zselamolu Kayseri Mutlu Y羹zler zel Eitim ve Rehabilitasyon Merkezinde Psikologluk yapmaktad覺r. zel renme G羹癟l羹羹, bir 癟ocuun zekas覺 normal ya da normalin 羹st羹nde olmas覺na ramen zihinsel becerilerinde ya覺tlar覺na ve zekas覺na oranla d羹羹k baar覺 g繹stermesidir Siz de 癟ocuunuzda bu belirtilerden birine rastlad覺ysan覺z veya bu 繹zelliklere sahip olduunu d羹羹nd羹羹n羹z birey varsa telefon…

Psk. Mustafa G繹de

Psikolog Mustafa G繹de Bilgiler: Uzman Klinik Psikolog Mustafa G繹de 1983 Konya doumludur. 2004 y覺l覺nda Sel癟uk niversitesi Rehberlik ve Psikolojik Dan覺manl覺k b繹l羹m羹nden dereceyle mezun olmutur. Y羹ksek Lisans eitimini Esenyurt niversitesi Klinik Psikoloji alan覺nda tamamlam覺t覺r. 2004 y覺l覺ndan itibaren 癟eitli merkezlerde ve kurumlarda psikoterapist olarak 癟al覺maktad覺r. Askerlik g繹revini Hava Kuvvetlerinde Yedek Subay-Psikolojik Dan覺man olarak yapm覺 ve yine Hava…

Psk. G羹lten Tafl覺olu

Psikolog G羹lten Tafl覺olu Bilgiler: Psikolog G羹lten Tafl覺olu , 2015 y覺l覺nda Anadolu niversitesi Sosyal Hizmet ve Dan覺manl覺k n Lisans b繹l羹m羹nden mezun oldu. 2016 y覺l覺nda Melikah niversitesi Psikoloji Lisans B繹l羹m羹nden mezun oldu. 2017 Haziran ay覺nda Maltepe niversitesi Sosyal Bilimler Enstit羹s羹 Rehberlik ve Psikolojik Dan覺manl覺k Tezli Y羹ksek Lisans b繹l羹m羹n羹n ders aamas覺n覺 bitirdi. uan tez aamas覺ndad覺r.

Pedagog Esra Y覺k覺c覺

Pedagog Esra Y覺k覺c覺 Bilgiler: 1983 Helmstedt/Almanya doumlu Uzman Pedagog Esra Y覺k覺c覺 ilk繹retim, Ortaokul ve  Lise Eitimini Helmstedtde tamamlad覺. 2008 y覺l覺nda Bielefeld niversitesi  Pedagoji b繹l羹m羹nden mezun oldu. 2008/2009 y覺llar覺nda Kayseride bulunan Rehabilitasyon Merkezi-Eitim P覺nar覺nda g繹rev ald覺. Zihinsel ve/veya fiziksel engele maruz kalan 癟ocuklar ile 繹zel eitim 癟al覺malar覺 yapt覺 ve  ayn覺 zamanda Bielefeld niversitesinde Pedagoji B繹l羹m羹nde Y羹ksek…

  • 1
  • 2