Psikolojik Travma

Psikiyatri Bahad覺r Bostan

Psikiyatri Bahad覺r Bostan Bilgiler: Psikiyatri Bahad覺r Bostan , 9 Eyl羹l 1979 y覺l覺nda Mersin’de domutur. Lisans 繹ncesi 繹renimlerinin ard覺ndan 1996 y覺l覺nda Erciyes niversitesi T覺p Fak羹ltesi’nde balad覺覺 t覺p eitimini 2003 y覺l覺nda baar覺yla tamamlayarak T覺p Doktoru unvan覺 alm覺t覺r. 襤htisas覺n覺 ise, 2005 – 2010 y覺llar覺 aras覺nda Ankara D覺kap覺 Y覺ld覺r覺m Beyaz覺t Eitim ve Arat覺rma Hastanesi’nde tamamlayarak Psikiyatri Uzman覺 olmutur. 2010…

Psk. Serdar Avar

Psikolog Serdar Avar Bilgiler: Psikolog – Aile Dan覺man覺 Serdar Avar S覺r Psikolojik Dan覺ma Merkezinde Hizmet Vermektedir. Toros niversitesi Psikoloji b繹l羹m羹 mezunu. Near East University Klinik Psikoloji(tezli) master program覺na devam etmekte. Dinamizmini, bilgi d羹zeyini ve etik deerlere verdii 繹nemi 癟al覺t覺覺 kurumda en iyi ekilde kullanarak, s羹rekli bir geliim ve deiim i癟inde olan ruh sal覺覺 sekt繹r羹n羹n gerektirdii…

Psk. erife AKSOY BOLAT

Psikolog erife AKSOY BOLAT Bilgiler: Psikolog erife AKSOY BOLAT Lisans eitimini Ankara niversitesi, Rehberlik ve Psikolojik Dan覺manl覺k b繹l羹m羹nde 2003 y覺l覺nda tamamlam覺t覺r. 2016 y覺l覺nda Hasan Kalyoncu niversitesi, Sosyal Bilimler Enstit羹s羹, Klinik Psikoloji Y羹ksek Lisans覺n覺 Erken D繹nem Uyumsuz emalar覺n Evl覺l覺k Doyumu ile 襤l覺k覺s覺: Duygulan覺m覺n Arac覺 De覺ken Rol羹 adl覺 癟al覺mayla (Tez Dan覺man覺: Prof. Dr. Bengi SEMERC襤) tamamlayarak Klinik Psikolog unvan覺n覺 almaya hak kazanm覺t覺r. 2010 y覺l覺nda EMDR Instituteden…