Hiperaktivite Bozukluu

Psk. Hanife Marz覺olu

Psikolog Hanife Marz覺olu Bilgiler: Psikolog Hanife Marz覺olu 1992 y覺l覺nda Kayseri’de d羹nyaya geldi. 襤lk ve ortaokul eitimini burada tamamlad覺. Erciyes niversitesi Rehberlik ve Psikolojik Dan覺manl覺k b繹l羹m羹n羹 tamamlad覺. 2018 y覺l覺ndan bu yana Kayseri’ de 癟ocuk, ergen, yetikin, aile ve 癟ift ve cinsel terapi alanlar覺nda psikolojik destek ve dan覺manl覺k hizmeti sunmaya devam etmektedir. niversite alan tercihlerinde se癟im yaparken;…

Psk. Mihriban Alemdar

Psikolog Mihriban Alemdar Bilgiler: Psikoloji lisans eitimini Nuh Naci Yazgan niversitesinde b繹l羹m birincilii ile tamamlam覺t覺r. Lisans d繹neminde Avrupa Birlii taraf覺ndan desteklenen Dezavantajl覺 Kiilerin Sosyal Entegrasyonu 襤le 襤stihdam Edilebilirliklerinin Gelitirilmesi Hibe Program覺 kapsam覺nda proje kat覺l覺mc覺lar覺na g繹n羹ll羹 rehberlik ve dan覺manl覺k faaliyetinde bulunmutur. Lisans eitimi boyunca WISC-R Zeka Testi, Objektif ocuk Testleri Uygulay覺c覺 Eitimi, ocuk ve Ergen Psikopatolojisinde…

Psk. Tuba Ayzet

Psikolog Tuba Ayzet Bilgiler: 1990 doumlu olan Tuba Ayzet Kayseride Psikoloji Lisans B繹l羹m羹nden mezun olmutur. Yine Kayseri Erciyes niversitesinde Pedagojik Formasyon eitimini tamamlayan Tuba Ayzet Erciyes niversitesi ocuk Psikiyatri b繹l羹m羹nde stajyerliini tamamlam覺t覺r. 2016 y覺l覺nda zel Eitim alan覺nda 癟al覺an Tuba Ayzet 450 saatlik Aile Dan覺manl覺覺 eitimini tamamlam覺t覺r. WISC-R ve Stanford Binet Zeka Testi (2016) eitimini tamamlam覺t覺r. ocuk Objektif…

Psk.Dr. Adem at

Psikolog Dr. Adem AT 15 y覺ld覺r Ruh Sal覺覺 ve dier Psikolojik Hizmetler alan覺nda bug羹ne kadar 20.000in 羹zerinde dan覺ana en 羹st d羹zeyde hizmet vermi ve halen vermeye devam eden, yetkin bir Psikologtur. Bilgiler: Dr. Adem AT, yakla覺k 5 y覺ld覺r ise Kurumsal Dan覺manl覺k ve 襤nsan Kaynaklar覺 alan覺nda hizmet vermektedir.Dr. Adem AT, bug羹ne kadar 41 farkl覺 ilde 5.000in…

Psk. Bahar Bedi

Psikolog Bahar Bedi Bilgiler: Uzm. Psk. Bahar Bedi; eitimini BEYKENT N襤VERS襤TES襤, Sosyal Bilimler Enstit羹s羹 Klinik Psikoloji 2014-16 tamamlam覺t覺r. Psk.Bahar Bedi,zel Pedamed Psikiyatri T覺p Merkezi ‘nde hizmet vermektedir. Examination of Body Images of Adult Males that Engage into Amateur Bodybuilding Exercise  tezi ile klinik psikolojide bilim uzman覺 羹nvan覺n覺 alm覺t覺r. L襤SANS: T.C MALTEPE N襤VERS襤TES襤 Fen Edebiyat…

Uzm. Dr. Bayram Y覺ld覺z

Uzm. Dr. Bayram Y覺ld覺z Bilgiler: 1974 y覺l覺nda Aksaray’da dodum. Babam覺n g繹revi nedeniyle 1977 y覺l覺nda Kayseri’ye ta覺nd覺k. Eitim hayat覺m覺n tamam覺, meslek hayat覺m覺n b羹y羹k bir k覺sm覺 Kayseri’de ge癟ti. 2016-2020 aras覺nda iki d繹nem T羹rkiye Psikiyatri Dernei Kayseri ubesi bakanl覺覺n覺 yapt覺m. Hastalar覺ma daha kaliteli hizmet sunabilmek amac覺yla Kas覺m 2020 de Kayseri Devlet Hastanesindeki g繹revimden istifa ederek TMS Clinic b羹nyesinde 癟al覺maya…

Pedagog Esra Y覺k覺c覺

Pedagog Esra Y覺k覺c覺 Bilgiler: 1983 Helmstedt/Almanya doumlu Uzman Pedagog Esra Y覺k覺c覺 ilk繹retim, Ortaokul ve  Lise Eitimini Helmstedtde tamamlad覺. 2008 y覺l覺nda Bielefeld niversitesi  Pedagoji b繹l羹m羹nden mezun oldu. 2008/2009 y覺llar覺nda Kayseride bulunan Rehabilitasyon Merkezi-Eitim P覺nar覺nda g繹rev ald覺. Zihinsel ve/veya fiziksel engele maruz kalan 癟ocuklar ile 繹zel eitim 癟al覺malar覺 yapt覺 ve  ayn覺 zamanda Bielefeld niversitesinde Pedagoji B繹l羹m羹nde Y羹ksek…

Dr. Bedia 襤nce Tadelen

Dr. Bedia 襤nce Tadelen Bilgiler: Sel癟uk niversitesi T覺p Fak羹ltesinden 2007 y覺l覺nda mezun oldum. 2008 y覺l覺nda Erciyes niversitesi T覺p Fak羹ltesi ocuk ve Ergen Ruh Sal覺覺 ve Hastal覺klar覺 Ana Bilim Dal覺nda uzmanl覺k eitimine balad覺m.2014 y覺l覺 Ocak ay覺nda Migrenli ocuklarda Psikopatoloji ve Yaam Kalitesinin Deerlendirilmesi bal覺kl覺 tezimle ocuk ve Ergen Ruh Sal覺覺 ve Hastal覺klar覺 uzman覺 olarak mezun…