12 ubat 2020

Libidonuz hakk覺nda ne biliyorsunuz ?

Libido, Latince’de ehvet, arzu, ihtiras gibi anlamlar覺na gelir, g羹n羹m羹z toplumlar覺nda ise kiinin cinsel faaliyet arzular覺n覺n seviyesi olarak bilinir.

Libidonuz hakk覺nda ne kadar bilgiye sahipsiniz ?


Libido, psikanalitik teoride hayatta kalma ve cinsel i癟g羹d羹lerin yaratt覺覺 enerjiyi tan覺mlamak i癟in kullan覺lan bir terimdir.
Freud g繹re, libido kimliin bir par癟as覺d覺r ve davran覺lar i癟in itici g羹癟t羹r. Libido terimi bug羹n羹n d羹nyas覺nda a覺r覺 cinsel bir anlam kazanm覺 olsa da, Freud’a g繹re sadece cinsel enerjiyi deil t羹m psiik enerjiyi temsil eder. Freud ayr覺ca her bireyin 癟ok fazla libido enerjisine sahip olduuna inan覺yordu.

G羹n羹m羹zde libidosu d羹羹k cinsel istei az alan, libidosu y羹ksek ise cinsel istei fazla olan kii demektir. Libido eksiklii (cinsel istein az olmas覺) kad覺nlarda, erkeklerden daha s覺k g繹r羹len bir durumdur. Arat覺rmalar, kad覺nlar覺n y羹zde 32’sinin, erkeklerin y羹zde 15’inin d羹zenli olarak seks yapmak istemediini g繹steriyor. Libido d羹羹kl羹羹 depresyon ve stresten, testosteron hormonunun yetersiz salg覺lanmas覺na kadar pek 癟ok nedenden kaynaklanabilmektedir.

Libido, sadece seks i癟in biyolojik arzuyu deil, ayn覺 zamanda cinsel aktiviteye katk覺da bulunan psikolojik ve sosyal fakt繹rleri de i癟erir.
Libido teriminin modern kullan覺m覺 b羹y羹k olas覺l覺kla Freud’un cinsel istek i癟in ge癟erli olan terimini orijinal kullan覺m覺ndan kaynaklanmaktad覺r. Ancak Freud fikirlerini gelitirmeye devam ederken, libidoyu sadece cinsel d羹rt羹lerden ve hayatta kalma i癟g羹d羹lerini ve dier motivasyonlar覺 kapsayan genel bir yaam i癟g羹d羹s羹nden daha fazla olarak g繹rmeye balad覺.

Libido veya cinsel d羹rt羹leri etkileyebilecek baz覺 fakt繹rler:

Testosteron ve 繹strojen dahil olmak 羹zere seks hormonlar覺 , seks i癟in biyolojik d羹rt羹 yarat覺r ve libidoyu d羹zenlemeye yard覺mc覺 olur.
Libidoyu etkileyebilecek psikolojik fakt繹rler aras覺nda stres, kiilik, ya, iliki durumu, yaam tarz覺 ve ge癟mi deneyimler de bir kiinin samimiyet ve cinsiyet arzusunu etkileyebilir. rnein, cinsel istismar ve travma libidoyu etkileyebilir. Beden imaj覺, benlik sayg覺s覺 ve depresyon gibi dier konular insanlar覺 daha az seks arzusu haline getirebilir.

襤lginizi ekebilir:   Kimse sabit bir cinsel istek seviyesiyle domaz.

Sosyal konular da dahil olmak 羹zere yaln覺zl覺k , k繹t羹 ilikiler ve samimiyet konular覺 da libidoyu g繹lgeliyor.
T覺bbi ve sal覺k koullar覺 , bir kiinin seks arzusunu da etkileyebilir. Hastal覺k, yorgunluk ve ila癟lar gibi t覺bbi durumlar genellikle libidoyu d羹羹rebilir. Hipoaktif cinsel bozukluu ve cinsel uyar覺lma bozukluu gibi cinsel bozukluklar da libidonun d羹mesine neden olabilir.

Libido’nuzu G羹癟lendirin

D羹羹k libido yayg覺n bir sorundur. Arat覺rma erkeklerin y羹zde 15’inin ve kad覺nlar覺n yakla覺k y羹zde 32’sinin cinsel isteksizlik yaad覺klar覺n覺 g繹stermektedir. Bununla birlikte, arat覺rmalar ayr覺ca bir dizi yaam tarz覺 deiikliinin libidoyu art覺rmaya yard覺mc覺 olabileceini bulmutur.

Doktorunuzla konuun. Doum kontrol羹yle ilgili hormonal deiiklikler s覺kl覺kla d羹羹k libido ile sonu癟lanabilir. Se癟eneklerinizi doktorunuzla tart覺覺n. Baz覺 durumlarda, farkl覺 bir doum kontrol hap覺 veya y繹ntemine ge癟mek yard覺mc覺 olabilir. Dier ila癟lar da cinsel isteinizi etkileyebilir, bu nedenle dier ila癟lar覺n覺z覺 kontrol etmek de yard覺mc覺 olabilir.

Stres seviyenizi kontrol edin. A覺r覺 stres libidomuzu bozabilir, bu nedenle rahatlamak ve stresle etkili bir ekilde baa 癟覺kmak i癟in yollar bulmak libidoyu art覺rabilir.

Egzersiz yapmak. Fiziksel egzersizin, cinsel d羹rt羹 gelitirmek de dahil olmak 羹zere bir癟ok olumlu yarar覺 vard覺r.
Bir arat覺rmaya g繹re antidepresan kullanan kad覺nlarda k覺sa egzersiz s羹relerinin fiziksel cinsel uyar覺lmay覺 iyiletirdiini g繹stermitir.

Libido terimi modern kullan覺m覺nda biraz farkl覺 bir anlam kazanm覺t覺r. Bug羹n, libido hakk覺nda konutuumuzda, muhtemelen seks arzusu hakk覺ndaki genel fikre at覺fta bulunuyoruz demektir.
Libido’da psikolojik ve sosyal fakt繹rler dahil olmak 羹zere biyolojik etkilerin 繹tesinde bir dizi fakt繹r rol oynayabilir. Libidonuz hakk覺nda endieleriniz varsa, doktorunuzla veya terapistinizle konumay覺 d羹羹n羹n.

Bir cevap yaz覺n