18 Şubat 2021

İnternet bağımlılığı nasıl başlamaktadır?

İnternet Bağımlılığı Nedir?

Günümüzde teknoloji bağımlılıkları arasında en önde internet bağımlılığı gelmektedir. İnternet bağımlılığı, 1996 yılında ilk kez Goldberg tarafından ortaya atılan bir terimdir.İnternet bağımlılığı genel olarak internetin aşırı kullanılması isteğinin önüne geçilememesi, internete bağlı olmadan geçirilen zamanın önemini yitirmesi, yoksun kalındığında aşırı sinirlilik hali ve saldırganlık olması ve kişinin iş, sosyal ve ailevi hayatının giderek bozulması olarak tanımlanabilir.

Bu bağımlılık ile ilgili yapılan gözlemler sonucu, oluşturulan tanı ölçütlerinin daha çok madde bağımlılığına benzer özellikler gösterdiği görülmüştür. Bu bağlamda patolojik düzeyde internet kullanımı genel olarak “teknolojik bağımlılıklar” başlığı altında ele alınmaktadır.

Teknolojik bağımlılıklar; yukarıda da belirtildiği üzere kimyasal olmayan davranışsal bağımlılıklar kapsamına girmekte olup, insan-makine etkileşimine dayanır. Teknolojik bağımlılıklar televizyon izleme gibi pasif bir bağımlılık şeklinde olabileceği gibi, bilgisayar oyunları oynama gibi aktif bir bağımlılık şeklinde de olabilir ve genellikle ilgili davranışın bağımlılık oluşturucu uyarıcı ve pekiştirici özellikleri vardır.

İnternet bağımlılığı nasıl başlamaktadır?

İnternet bağımlılığı yaş dağılımına bakıldığı zaman 2000 ve sonrası yıllarda doğan bireylerde yoğunluk gösterdiği görülmektedir. Günümüzde okul, iş ve toplum yaşamında sıkça kullanılan, önemli bir iletişim ve bilgi paylaşım aracıdır. Türkiye İstatistik Kurumunun 2012 yılındaki araştırmasına göre Türkiye’de 16-74 yaş grubundaki bireylerde bilgisayar ve İnternet kullanım oranları sırasıyla %48,7 ve %47,4’tür.

internet ve teknoloji çağı içerisinde doğan çocuklar, anne babalarının ilgisinden yetersiz kalmaktadır. İnsanın gelişimini tamamlayabilmesi için; oyun oynaması, anne babası ile iletişim kurması, sosyal çevresi ile etkileşim içinde kalmasıyla gerekmektedir. İlgi bekleyen, oyun oynamak isteyen çocuğu savuşturma yöntemi olarak internetin kullanılması, internet bağımlılığının temellerinin atılmasına neden olmuştur.

Dr.Kimberly Young’a göre internet bağımlılığı

Young’a göre internet tıpkı kumar gibi bağımlılık yaratmaktadır ve internet bağımlıları çeşitli dürtü kontrol bozukluğu belirtileri göstermektedir. Young, patolojik internet kullanımı olanlarda davranışsal bir dürtü kontrol bozukluğu bulunmasından ve bu dürtü kontrol bozukluğunun da kimyasal bir madde alımını içermemesinden hareketle bu tanıma en çok uyan patolojik kumar oynama tanı ölçütlerini patolojik internet kullanımına uyarlamış ve “internet bağımlılığı” için ilk ciddi tanı ölçütlerini oluşturmuş ve yayınlamıştır.

İlginizi Çekebilir:   İnternet Bağımlılığı Ciddi Zararlar Veriyor

Kimberly Young’un İnternet Bağımlılığı İçin Önerdiği Tanı Ölçütleri

  1. İnternet ile ilgili aşırı zihinsel uğraş (sürekli olarak interneti düşünme, internette yapılan aktivitelerin hayalini kurma, internette yapılması planlanan bir sonraki etkinliği düşünme, vb)
  2. İstenilen keyfi almak için giderek daha fazla oranda internet kullanma ihtiyacı duyma
  3. İnterneti kullanımını kontrol etme, azaltma ya da tamamen bırakmaya yönelik başarısız girişimlerin olması
  4. İnternet kullanımının azaltılması ya da tamamen kesilmesi durumunda huzursuzluk, çökkünlük ya da kızgınlık hissedilmesi
  5. Başlangıçta planlanandan daha uzun süre internette kalma
  6. Aşırı internet kullanımı nedeniyle aile, okul, iş ve arkadaş çevresiyle sorunlar yaşama, eğitim veya kariyer ile ilgili bir fırsatı tehlikeye atma ya da kaybetme
  7. Başkalarına (aile, arkadaşlar, terapist, vb) internette kalma süresi ile ilgili yalan söyleme
  8. İnterneti problemlerden kaçmak veya olumsuz duygulardan (örn: çaresizlik, suçluluk, çökkünlük, kaygı) uzaklaşmak için kullanma

Bir cevap yazın