Hizmet artlar覺

1. Genel H羹k羹mler

 1. Tan覺mlar:
  1. Site: Hizmet Salay覺c覺 taraf覺ndan y繹netilmekte olan ve u adrese sahip sitedir:https://www.psikolog.info.tr;
  2. Kullan覺c覺: Kullan覺m artnamesini kabul etmek ve kay覺t ilemlerini tamamlamak suretiyle Hizmet Salay覺c覺 taraf覺ndan sunulmakta olan hizmetlere erien, kanuni ehliyeti tam olan ger癟ek kiilerdir.
  3. Profesyonel: psikiyatris, psikolog, fizyoterapist, diyetisyen, terapist, ve ayr覺ca yukar覺da belirtilmeyen baka meslekleri y羹r羹ten kullan覺c覺lard覺r.
  4. Kurulu: T覺bbi hizmetlerin verilmekte olduu kurululard覺r.
  5. Sahip: Kurulula ilgili bilgileri y繹netme yetkisine sahip olan Kullan覺c覺ya verilen stat羹d羹r.
  6. Profil: Herhangi bir Kurulu veya Profesyonel ile ilgili bilgi ve g繹r羹lerin Sitede topland覺覺 yerdir.
  7. Hesap: Kullan覺c覺 veya Profesyonellerin kimliklerinin birer kullan覺c覺 ad覺 ve ifre yard覺m覺yla belirlenmelerini salayan ve b繹ylece bunlar覺n belirli hizmetlere erimelerine olanak veren Site veri taban覺 girdisidir.
  8. Hizmet: Elektronik ortamda salanan hizmet, hizmet al覺c覺s覺n覺n (Kullan覺c覺n覺n) talebi dorultusunda umumi bilgi ilem ve telekom羹nikasyon sistemleri vas覺tas覺 ile veri al覺 verii yap覺lmas覺 ilemine dayanmaktad覺r. Bu ilemler s覺ras覺nda taraflar覺n ayn覺 anda haz覺r bulunmalar覺na gerek yoktur.
 2. Hizmet Salay覺c覺 Hizmetleri ibu Kullan覺m artnamesine uygun olarak salamaktad覺r.
 3. Kullan覺m artnamesi, herhangi bir ek s繹zleme imzalanmaya gerek kalmaks覺z覺n Kullan覺c覺 i癟in balay覺c覺d覺r.

2. Hizmetlerin T羹rleri ve Kapsamlar覺

 1. Hizmet Salay覺c覺 aa覺daki Hizmetleri vermektedir:
  1. Kullan覺c覺lar覺n, Profesyoneller ve Kurulular ile ilgili, illere, ehirlere ve kategorilere g繹re kataloglanm覺 bilgilerini ve hastalar覺n memnuniyet deerlendirmeleri yay覺nlamalar覺n覺 salamak,
  2. Arama motorunu Profesyoneller ve Kurulular覺n eriimine a癟mak,
  3. Yeni bilgiler ve memnuniyet deerlendirmeleri ile ilgili bildirimler yapmak,
  4. Profesyonellere, haklar覺ndaki bilgileri girme ve d羹zenleme ve ayr覺ca Kullan覺c覺lar覺n deerlendirmelerine cevap verme olanaklar覺n覺 salamak,
 2. Siteden verilen hizmetlerin 癟ou 羹cretsizdir. Kay覺t olma ve Profesyoneller ve Kurulular hakk覺nda temel bilgilerin girilmesi ilemleri kar覺l覺覺 herhangi bir 羹cret al覺nmamaktad覺r.
 3. Hizmet Salay覺c覺, Site kapsam覺nda verilen hizmetlerin herhangi birini 羹cretli hale getirme hakk覺n覺 sakl覺 tutmaktad覺r ve ayr覺ca b繹yle deiiklikleri uygun bir s羹re 繹nceden bildirmekle y羹k羹ml羹d羹r.

3. Hizmet Salama artlar覺

 1. Hizmetlerden yararlan覺labilmesi i癟in salanmas覺 gereken artlar unlard覺r:
  1. 襤nternet a覺na eriimi bulunmak,
  2. E-mail hesab覺 sahibi olmak,
  3. Aa覺daki internet taray覺c覺lar覺ndan birine sahip olmak: En yeni versiyona g羹ncellenmi Firefox, Chrome, Safari, IE, Opera
 2. Profesyoneller ve Kurulular hakk覺ndaki bilgiler ve g繹r羹ler herkesin eriimine a癟覺kt覺r ve herkes arama motorunu kullanabilir.
 3. Giri yapm覺 Kullan覺c覺 bunlar覺n yan覺 s覺ra aa覺daki ilemleri ger癟ekletirebilir:
  1. Profesyoneller ve Kurulular hakk覺nda memnuniyet deerlendirmesini bildirebilir,
  2. Profesyoneller ve Kurulular hakk覺ndaki bilgileri ekleyebilir veya bunlar覺 d羹zenleyebilir,
  3. Yeni bilgi ve g繹r羹ler hakk覺nda bildiriler g繹nderilmesi hizmetini aktif hale getirebilir,
  4. ikayetlerde bulunabilir.
 4. Giri yapma ilemi Kullan覺c覺 kayd覺 yap覺ld覺ktan sonra m羹mk羹nd羹r. Giri yapmak i癟in, kay覺t s覺ras覺nda belirlenen Kullan覺c覺 ad覺 (elektronik posta adresi) ve ifresi girilir.
 5. Yeni bilgi ve g繹r羹ler hakk覺nda bildiriler g繹nderilmesi hizmeti, istenen Profesyoneller ve Kurulular覺n takip edilen olarak iaretlenmesi suretiyle aktif hale getirilir.
 6. Hizmet Salay覺c覺, Sitenin modernizasyonu veya bilgi ilem ve telekom羹nikasyon sistemlerinde y羹r羹t羹lecek bak覺m 癟al覺malar覺 s覺ras覺nda Hizmetlerin verilmesine ge癟ici olarak ara verme hakk覺n覺 sakl覺 tutmaktad覺r.
 7. Hizmet Salay覺c覺, kendi elinde olmayan nedenlerden dolay覺 Hizmetlerin verilmesinde yaanacak aksakl覺klardan sorumlu tutulamaz.
 8. Hizmet Salay覺c覺, Kullan覺c覺n覺n ald覺覺 randevuya gitmemesinden dolay覺 Profesyonele veya Kurulua kar覺 sorumlu tutulamaz. Hizmet Salay覺c覺, Profesyonel veya Kurulutan kaynaklanan nedenlerden dolay覺 sal覺k hizmeti al覺namamas覺ndan dolay覺 Kullan覺c覺ya kar覺 sorumlu tutulamaz. Randevunun ger癟eklemesine engel olan bir durumun ortaya 癟覺kmas覺 halinde taraflar, profillerinden randevuyu iptal etmek ve dier taraf覺 telefon arac覺l覺覺yla durumdan haberdar etmekle y羹k羹ml羹d羹rler. Hizmet salay覺c覺 sadece randevu alabilme imkan覺 salayan yaz覺l覺m覺 kullan覺ma sunmakla y羹k羹ml羹d羹r.

4. Profesyoneller ve Kurulularla 襤lgili G繹r羹 ve Bilgilerin Eklenmesi

 1. G繹r羹ler (hasta memnuniyet deerlendirmeleri), Kullan覺c覺 taraf覺ndan kay覺t s覺ras覺nda belirlenen bir imza (nick) ile imzalanmaktad覺r.
 2. Profesyoneller hakk覺ndaki g繹r羹 ve bilgiler, Profesyonelin sadece mesleki hayat覺yla ilgili ve hastan覺n ald覺覺 hizmetten memnuniyet durumu ile alakal覺 olabilir.
 3. Profesyoneller ve Kurulular hakk覺ndaki g繹r羹 ve bilgiler sadece Kullan覺c覺n覺n kiisel tecr羹belerine dayanabilir. 癟羹nc羹 kiilerin rivayetlerine dayand覺r覺lamazlar. Bu kural覺n istisnas覺 癟ocuklar覺n覺, akli dengesi yerinde olmayan (ya da bir ekilde g繹r羹lerini S繹zleme konusu platformda paylamak hususunda engelli) yak覺nlar覺n覺 ya da bak覺ma muhta癟 yal覺lar覺n覺 tedavi ettriren veli ya da vasiler ile hayvanlar覺n覺 tedavi ettiren hayvan sahipleridir.
 4. Bilgiler, g繹r羹ler ve yorumlar kanunlara ve sosyal yaam kurallar覺na ayk覺r覺 olamazlar. Ayr覺nt覺l覺 olarak, m羹stehcen, k羹f羹r ve hakaret i癟eren ifadeler kullanmak, lakap takmak, 繹zel ve ailevi yaamla ilgili bilgiler vermek, su癟 ilendiine dair iddiada bulunmak, 覺rksal, inan癟sal, etnik, vs. farkl覺l覺klara dayanarak iddet ve nefret 癟ar覺s覺nda bulunmak yasakt覺r.
 5. Kullan覺c覺, ekledii bilgilerin doruluundan ya da 羹癟羹nc羹 kiilerin haklar覺n覺 ihlal edip etmediinden bizzat ve m羹nhas覺ran sorumlu olduunu kabul ve taahh羹t eder.
 6. Hizmet Salay覺c覺, Kullan覺m artnamesini veya kanunlar覺 ihlal eden g繹r羹 ve bilgilerin yay覺nlanmalar覺n覺 reddetme ve halihaz覺rda yay覺nlanm覺 olanlar覺 silme haklar覺na sahiptir.
 7. Hizmet Salay覺c覺, Kullan覺c覺lar veya Profesyoneller taraf覺ndan girilen bilgiler, g繹r羹ler ve yorumlar覺n i癟eriklerinden sorumlu tutulamaz.
 8. Kullan覺c覺lar kendi profillerinde ya da bakalr覺n覺n profillerinde hi癟bir ekilde ger癟ee ayk覺r覺 isnatlarda bulunamaz.

5. Profesyonellerin Profilleri

 1. Yeni bir Profesyonele ait profilin oluturulabilmesi i癟in o Profesyonel hakk覺nda en az覺ndan temel bilgilerin girilmesi gerekmektedir.
 2. Profesyonel hakk覺ndaki temel bilgiler unlar覺 kapsamaktad覺r: Mesleki unvan, ad覺, soy ad覺, il, hizmet verdii ehir, Profesyonelin kategorisi ve ayr覺ca hasta kabul ettii yerin adres ve iletiim bilgileri.
 3. Her profesyonelin sadece bir adet Profili bulunmaktad覺r. Birka癟 Profesyonelin ortak bir profil a癟mas覺na izin verilmemektedir. M羹kerrer Profiller silinecektir.
 4. Ad ve soy ad girilmesi gereken alanlara bir tek Profesyonelin ad覺 ve soyad覺ndan baka bilgiler girilemez.
 5. Her Profesyonel kendi Profilini oluturabilir veya teyit edebilir. Bu ama癟la kay覺t olmas覺 gerekmektedir.
 6. Profesyonel taraf覺ndan oluturulan veya teyit edilen Profil, “Teyit edilmi profil” olarak iaretlenecektir.
 7. Teyit edilmi Profile sahip Profesyonelin ek yetkileri bulunmaktad覺r. Bu Profesyonel geri kalan artlara uymak ve aa覺dakilerler s覺n覺rl覺 olmamak kayd覺 ile u ilemleri ger癟ekletirebilir:
  1. Hakk覺ndaki bilgileri d羹zenleyebilir,
  2. Fotoraf覺n覺 ekleyebilir,
  3. Kullan覺c覺lar taraf覺ndan girilen g繹r羹lere yan覺t verebilir,
  4. Ziyaret edilme istatistiklerini g繹rebilir.
 8. Profesyonel, sadece tan覺nmas覺na olanak salayan ve kendine ait olan bir fotoraf ekleyebilir. Pornografik fotoraflar覺n veya Sitenin profesyonel yap覺s覺na uymayan fotoraflar覺n eklenmesi yasakt覺r.
 9. Yukar覺daki artlar覺 salamayan fotoraflar Hizmet Salay覺c覺 taraf覺ndan Profesyonele herhangi bir uyar覺 veya bildirim yap覺lmaks覺z覺n silinebilirler.
 10. Hizmet Salay覺c覺, yanl覺 olduklar覺 anla覺lan bilgilerin yay覺nlanmalar覺n覺 reddetme ve halihaz覺rda yay覺nlanm覺 olanlar覺 silme haklar覺na sahiptir.

6. Kurulu Profilleri

 1. Kurulula ilgili temel bilgiler unlar覺 i癟erir: Sal覺k kuruluunun ad覺, kategorisi, bulunduu il, ehir, adres ve iletiim bilgileri.
 2. Yeni bir Kurulu Profili oluturabilmek i癟in en az覺ndan o Kurulu hakk覺ndaki temel bilgilerin girilmesi gerekmektedir.
 3. Her Sahip kendi Kuruluunun Profilini oluturabilir veya teyit edebilir. Bu ama癟la kay覺t olmas覺 gerekmektedir.
 4. Sahip taraf覺ndan oluturulan veya teyit edilen Profil “Teyit Edilmi Profil” olarak iaretlenecektir.
 5. Teyit edilmi Kurulu Profilinde Sahibin ek yetkileri bulunmaktad覺r. Bu Sahip geri kalan artlara uymak ve aa覺dakilerle s覺n覺rl覺 olmamak kayd覺 ille u ilemleri ger癟ekletirebilir:
  1. Kurulula ilgili bilgileri d羹zenleyebilir,
  2. Kuruluun logosunun ekleyebilir,
  3. Kullan覺c覺lar taraf覺ndan girilen g繹r羹lere cevap verebilir,
  4. Ziyaret edilme istatistiklerini g繹rebilir.
 6. Sahip, sadece y繹neticisi olduu kurumun logosunu ekleyebilir. Ayn覺 zamanda Siteye kendisinin yerletirdii logonun umumi olarak yay覺nlanmas覺na izin vermektedir. Siteye uygun olmayan fotoraflar覺n eklenmesi yasakt覺r.
 7. Yukar覺daki artlar覺 salamayan logolar Hizmet Salay覺c覺 taraf覺ndan Y繹neticiye herhangi bir uyar覺 veya bildirim yap覺lmaks覺z覺n silinebilirler.
 8. Hizmet Salay覺c覺, yanl覺 olduklar覺 anla覺lan bilgilerin yay覺nlanmalar覺n覺 reddetme ve halihaz覺rda yay覺nlanm覺 olanlar覺 silme haklar覺na sahiptir.

7. Hizmet Salama S繹zlemelerinin Yap覺lmalar覺 ve Feshedilmeleri 襤le 襤lgili artlar

 1. Kullan覺c覺, Kullan覺m artnamesinde bulunan herhangi bir h羹km羹 kabul etmekten vazge癟mesi halinde Hesab覺n覺 derhal silmekle veya Hizmet Salay覺c覺y覺 bu durumdan haberdar etmekle y羹k羹ml羹d羹r.
 2. Kay覺t olmak i癟in Kullan覺c覺 veya Profesyonel site iletiim adres alt覺nda bulunan sayfadaki formu doldurur,
 3. Hizmet Salay覺c覺, Kullan覺c覺lar覺n ve Profesyonellerin kendilerine ait bilgilere eriimine, bu bilgileri d羹zeltmelerine ve tamamlamalar覺na olanak salayacakt覺r. Hizmet Salay覺c覺 bilgileri Kullan覺c覺n覺n veya Profesyonelin izni olmadan 羹癟羹nc羹 kiilerin eriimine a癟mamaktad覺r. Bu duruma uygun yetkilere sahip resmi makamlar覺n talepleri dahil deildir.
 4. Profesyonel kayd覺 s覺ras覺nda, Kullan覺c覺 kayd覺 i癟in gerekli bilgilerin yan覺 s覺ra mesleki yetki sicil numaras覺 ve T.C. Kimlik Numaras覺 girilmesi de gerekmektedir. zel bir yetkiye gerek olmadan 癟al覺an kiiler, gerekli eitimi ald覺klar覺n覺 g繹sterir diplomalar覺n覺n ve n羹fus c羹zdanlar覺n覺n taray覺c覺yla alacaklar覺 kopyalar覺n覺 g繹ndermelidirler. Girilen sicil numaralar覺 ve belge kopyalar覺 sadece Profesyonelin gerekli yetkilere sahip olduunu teyit etmek amac覺yla kullan覺lacakt覺r.
 5. Kurulu Profilini y繹netmeye yetkili olduunu kan覺tlayabilen her Kullan覺c覺 veya Profesyonel, Sahip stat羹s羹n羹 elde edebilmektedir.
 6. Kullan覺c覺 taraf覺ndan girilen bilgilerin doruluu konusunda 羹phelerin ortaya 癟覺kmalar覺 halinde Hizmet Salay覺c覺 bu bilgilerin doruluunu teyit eden uygun belgelerin ibraz edilmelerini talep edebilir.
 7. Siteye kay覺t ilemi ger癟ekletirildiinde kay覺t formunda bulunan Kullan覺c覺 ve Profesyonele ait kiisel bilgilerin ve bunlar taraf覺ndan oluturulan Profillerde yay覺nlanan bilgilerin ilenmesine izin verilmi olmaktad覺r.
 8. Siteye kay覺t olmak ve Hesap aktivasyonunu ger癟ekletirmek suretiyle Kullan覺c覺, Profesyonel veya Sahip;
  1. Kullan覺m artnamesinin i癟eriinin tamam覺n覺 okuduunu ve kabul ettiini beyan etmekte,
  2. 襤bu Kullan覺m artnamesinin h羹k羹mlerine uygun olarak kiisel bilgilerin ilenmesini ve Profesyonel bilgilerinin Profilde yay覺nlanmas覺n覺 kabul etmekte,
  3. Kay覺t formuna girdii bilgilerin doru olduklar覺n覺 beyan etmekte,
  4. Kay覺t formunda belirttii elektronik posta adresine sistem mesajlar覺, Sitenin 癟al覺mas覺ndaki aksakl覺klarla ilgili mesajlar, Kullan覺m artnamesindeki deiikliklerle ilgili bildirimler, yeni fonksiyonlarla ilgili bilgiler ve ticari bilgilerin g繹nderilmesini kabul etmektedir.Birden fazla Hesap a癟覺lmas覺na izin verilmemektedir.
 9. Hesab覺n 羹癟羹nc羹 ah覺slar覺n eriimine a癟覺lmas覺 yasakt覺r.
 10. 癟羹nc羹 kiilere ait hesaplardan yararland覺rmak yasakt覺r.
 11. Kullan覺c覺 ve Profesyonelin verdii elektronik posta adresine bir link i癟eren bir mesaj g繹nderilecektir. Bu linkin a癟覺lmas覺 halinde hesap aktifletirilmi olur ve giri yapmak m羹mk羹n hale gelir.
 12. Kullan覺c覺, Profesyonel veya Sahip, hesab覺n覺 silmek suretiyle s繹zlemeyi feshedebilir. Profesyonelin veya Kuruluun hesab覺n覺 silmesi Profilinin silinmesine neden olmaz.
 13. Taraflardan her biri Hizmet salama s繹zlemesini elektronik ortamda, herhangi bir sebep belirtmeksizin ve ihtar vermeksizin derhal feshedebilir.
 14. Hizmet Salay覺c覺, Kullan覺c覺n覺n veya Profesyonelin eylemleri kanunlara ve Kullan覺m artnamesine ayk覺r覺 veya Sitenin itibar覺n覺 zedeleyecek nitelikteler ise hesab覺 silmek suretiyle s繹zlemeyi feshetme hakk覺n覺 sakl覺 tutmaktad覺r.
 15. Hizmet Salay覺c覺, hizmetlerde, ara癟larda ve Sitenin 癟al覺ma eklinde deiiklikler yapma, veri tabanlar覺nda bulunan b羹t羹n bilgileri silme, faaliyetlerine son verme, Site haklar覺n覺 devretme ve Siteyle ilgili, kanunlara uygun her t羹rl羹 ilemi ger癟ekletirme haklar覺n覺 sakl覺 tutmaktad覺r. Kullan覺c覺, belirtilen ilemlerle ilgili olarak Hizmet Salay覺c覺dan herhangi bir tazminat talebinde bulunamaz.

8. Sorumluluk

 1. Hizmet Salay覺c覺; Kullan覺c覺 veya Profesyonel taraf覺ndan Siteye yerletirilen bilgilerin ve materyallerin i癟erik ve yap覺lar覺yla ilgili herhangi bir sorumluluk almamaktad覺r. Kullan覺c覺, ekledii bilgilerin doruluundan ya da 羹癟羹nc羹 kiilerin haklar覺n覺 ihlal edip etmediinden bizzat ve m羹nhas覺ran sorumlu olduunu kabul ve taahh羹t eder.
 2. Kullan覺c覺 veya Profesyonel, Sitedeki eylemlerinden dolay覺 ortaya 癟覺kabilecek zararlardan ve kanuna ayk覺r覺 eylemlerinden tamam覺yla sorumludur. Bu eylemlere say覺lanlarla s覺n覺rl覺 olmamak kayd覺 ile doru olmayan bilgilerin verilmesi, mesleki s覺rlar覺n veya baka s覺rlar覺n a癟覺klanmas覺, kiisel haklar覺n veya telif haklar覺n覺n veya benzer haklar覺n ihlal edilmesi ve ilan / reklam yasa覺 da dahildir.
 3. Hizmet Salay覺c覺, Sitenin kullan覺m覺n覺n ve salad覺覺 Hizmetlerden yararlan覺lmas覺n覺n ortaya 癟覺karabilecei risklerin sadece Kullan覺c覺ya veya Profesyonele ait olduklar覺n覺 a癟覺k ve net bir bi癟imde belirtmektedir. Siteye yerletirilen bilgiler ve materyaller ve ayr覺ca Site arac覺l覺覺yla tedarik edilen 羹r羹nler ve hizmetlerin deerleri, ie yarar oluu, taml覺覺, eksiksiz oluu ve kullan覺l覺 oluuyla ilgili herhangi bir garanti verilmemektedir.
 4. Hizmet Salay覺c覺, 羹cretsiz tedarik edilen 羹r羹nlerin fiziki veya kanuni olarak ay覺pl覺 olmalar覺ndan dolay覺 ve yine 羹cretsiz tedarik edilen mallar覺n ve hizmetlerin kaliteleriyle ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Site vas覺tas覺 ile herhangi bir kii taraf覺ndan verilen taahh羹tlerin yerine getirilmemeleri veya uygun olarak yerine getirilmemeleri veya bu kiilerin taahh羹tte bulunmaya yetkili olup olmad覺klar覺 konular覺nda herhangi bir sorumluluk sahibi deildir.
 5. Hizmet Salay覺c覺, Sitenin tamam覺n覺n veya bir b繹l羹m羹n羹n hatas覺z bir ekilde 癟al覺aca覺na dair herhangi bir garanti vermemektedir.
 6. Belirli bir Kullan覺c覺, Profesyonel veya Sahip’e ait bilgilerin kanuna ayk覺r覺 olduklar覺na dair bir resmi makamdan Hizmet Salay覺c覺ya bir bildirim gelir de bu bilgilere eriim engellenirse, Hizmet Salay覺c覺, bu bilgilere eriimin engellenmesi nedeniyle ortaya 癟覺kabilecek zararlardan s繹z konusu Kullan覺c覺 , Profesyonel veya Sahip’e kar覺 sorumlu tutulamaz.

9. ikayet Bildirim ekli ve 襤tiraz/襤ade Prosed羹r羹

 1. Hizmet Salay覺c覺 Sitenin doru bir ekilde 癟al覺mas覺n覺 salamak i癟in elinden gelen t羹m makul eforu sarfedecektir ve Sitenin 癟al覺mas覺yla ilgili problemlerin 癟繹z羹m羹 ile ilgili destekte bulunacakt覺r.
 2. Dier uyar覺lar, ikayetler, 繹neriler ve hatalar her sayfan覺n alt覺nda bulunan襤letiim linkikullan覺larak iletilebilmektedir.
 3. Yap覺lan ikayetlerin cevaplar覺 m羹mk羹n olan en k覺sa s羹re i癟erisinde Kullan覺c覺n覺n veya Profesyonelin elektronik posta adresine g繹nderilecektir.
 4. Sitenin 癟al覺mas覺ndaki aksakl覺klar, sorunlar ve Siteden verilen hizmetlerle ilgili ikayetler Kullan覺c覺 veya Profesyonel taraf覺ndan 14 g羹n i癟erisinde u adrese g繹nderilebilirler: info@psikolog.info.tr
 5. Bu ikayetler g繹nderildikten sonraki 14 g羹n i癟erisinde ileme al覺n覺rlar. Eer bu s羹re i癟erisinde bu m羹mk羹n olmazsa Hizmet Salay覺c覺 bu s羹re dolmadan 繹nce bu gecikmenin nedenini ve yeni s羹reyi bildirecektir.
 6. Hizmet Salay覺c覺, ikayet eer bu Kullan覺m artnamesinin, Kullan覺m artnamesinin eklerinin veya kanunlar覺n h羹k羹mlerinin bilinmemesine bal覺 olarak ortaya 癟覺km覺 ise bu ikayeti ileme koymama hakk覺n覺 sakl覺 tutmaktad覺r.

10. Son H羹k羹mler

 1. Hizmet Salay覺c覺 Kullan覺m artnamesini tek tarafl覺 olarak deitirme hakk覺na sahiptir. B繹yle bir deiiklikten 繹nce Kullan覺c覺lar ve Profesyoneller, kay覺t s覺ras覺nda verdikleri elektronik posta adreslerine g繹nderilecek bir bildirimle bu deiikliklerden haberdar edileceklerdir.
 2. Kullan覺c覺 ve Profesyonel, eriim yetkisi bulunmayan, hatal覺 veya bakas覺na ait olan elektronik posta adresi vermesi sonucu ortaya 癟覺kacak durumlardan, 繹zelikle de 1. maddede belirtilen bildirimin eline ulamamas覺ndan kendisi sorumludur.
 3. Taraflar aras覺ndaki ilikiler, T羹rkiye Cumhuriyeti kanunlar覺 taraf覺ndan d羹zenlenmektedir.
 4. Kullan覺m artnamesinin d羹zenlemedii konularda ilgili mevzuat h羹k羹mleri balay覺c覺d覺r.
 5. Verilen Hizmetlerle alakal覺 anlamazl覺klar覺n 癟繹z羹m羹nde, Hizmet Salay覺c覺n覺n genel merkezinin bulunduu yerdeki mahkemeler yetkilidir.
 6. 襤bu Kullan覺m artnamesi bir 繹nceki Kullan覺m artnamesinin h羹k羹mlerini ge癟ersiz k覺lar ve Sitede yay覺nland覺覺 g羹n y羹r羹rl羹e girer.