6 ubat 2020

Hepsi Benim Kusurum: Bakalar覺 襤癟in Su癟u Almak

Jerome neden ailesinin boanmas覺 konusunda hala bu kadar k繹t羹 hissettiini bilmek istiyordu. Anlayamad覺. O zaman on ya覺ndayd覺. Cevab覺 aramaya balamak i癟in dan覺manl覺a geldi.

Terapist: Ailenizin boanmas覺yla ilgili en k繹t羹 ey nedir?

Jerome: Sanki benim hatam m覺 gibi geliyor, bunu 繹nlemek i癟in bir eyler yapmal覺yd覺m. Bunun olmas覺na izin verdim.

Terapist: Cevab覺n覺z bana olanlardan sorumlu olduunuzu s繹yl羹yor. ‘Sorumsuzluk’ su癟undan kendinizi su癟lu hissediyorsunuz. Bu felaketi 繹nleyemediinizden su癟lu hissediyorsunuz ve art覺k 癟ok ge癟. Yirmi y覺l sonra bile su癟lu hissediyorsun. Bu 癟繹zemeyecein ac覺 verici bir sorun yarat覺r ve 癟繹zememen sizin i癟in her eyi daha da k繹t羹letirir.

Jerome: 襤lk etapta bu duyguya nas覺l kap覺ld覺m? Onlar覺n sorunlar覺 ile ilgim yoktu.

Terapist: Bunu imdi bir yetikin olarak g繹rebilirsiniz. ocukken ona 癟ok yak覺nd覺n覺z. Herhangi bir 癟ocuun yapt覺覺 gibi yakaland覺n覺z. B羹t羹n 癟ocuklar d羹nyan覺n merkezi olduklar覺n覺 d羹羹n羹yorlar. K羹癟羹k d羹nyan覺zda olan her ey bir ekilde omuzlar覺n覺zdayd覺 ve berbat bir i yapt覺覺n覺z覺 hissettiniz.

Jerome: Neden onu b羹y羹tmedim?

Terapist: Bu bak覺 a癟覺s覺 erken yata gelitirildi ve asla sorgulanmad覺. G羹癟l羹 bir duygusal etkisi oldu. Hayat覺m覺zdaki g羹癟l羹 duygusal olaylar g羹癟l羹 an覺lar haline gelir. Bir insan youn bir his yaarsa, kavga veya u癟u tepkisi dediimiz eyde hormonlar sal覺n覺r. Bu hormonlar v羹cudumuza potansiyel olarak ac覺 verici bir ey olduunu s繹yler, bu y羹zden unutmay覺n veya tekrar olmas覺na izin verin. B繹ylece hormonlar bu duygusal an覺lara daha fazla 繹nem verir. B羹y羹d羹k癟e, bu duygusal an覺lar kiiliinizi ekillendirmede orant覺s覺z bir rol oynar ve sizi belirli ekillerde d羹羹nmenizi, harekete ge癟irmenizi ve hissetmenizi salar. Daha spesifik olarak, bir 癟ocuk olarak anne baban覺z覺n boanmas覺n覺n ac覺s覺n覺, kiisel olarak alarak, sanki onu 繹nleyememeniz gibi, bir kii olarak deerinizin bir yans覺mas覺ym覺 gibi birletirdiniz. Kendinizi haks覺z yere su癟lad覺n覺z, sanki bir su癟tan su癟lu gibisin. Daha iyi notlar alsayd覺n覺z veya daha sessiz olsayd覺n覺z ya da daha sevgi dolu olsayd覺n覺z, her eyin ger癟eklemeyeceini hayal etmi olabilirsiniz. Ama sen yapmad覺n ve oldu. Sonu癟 olarak kendinize olan deerinizi kaybettiniz ve bu en ac覺 verici ve en zarar verici kay覺pt覺.

襤lginizi ekebilir:   Yaanan tart覺malar覺 g羹n bitmeden 癟繹z羹n

Jerome: imdi bu konuda ne yapabilirim?

Terapist: Bu duygusal haf覺zay覺 daha ger癟ek癟i bir perspektife koymak i癟in yetikin karar覺n覺z覺 kullanmay覺 tercih edebilirsiniz. Su癟luluk duygusu, cezay覺 hak eden duygular覺n覺z覺 pimanl覺kla deitirebilirsiniz. Pimanl覺k, bir bakas覺n覺n ac覺s覺na, neden olduu veya d羹zelttii i癟in sahiplenmeden kabul edilmesidir. Birisi 繹ld羹羹nde, ‘zg羹n羹m’ deriz. Bu ac覺 verici kayba neden olduumuz anlam覺na gelmez, aksine eylerin baka t羹rl羹 olmas覺n覺 diliyoruz. Olanlar i癟in sorumluluunuzu b覺rakmay覺 se癟ebilirsiniz. Kendinizi koulsuz olarak sevimli olarak g繹rerek bu kayb覺 kiisel olarak alman覺n ac覺s覺n覺 dindirebilirsiniz. Bu sizin aa覺 veya 羹st羹n olmad覺覺n覺za inanmakt覺r, ancak insan 覺rk覺n覺n eit bir 羹yesidir. Ancak yine de cevaplanmas覺 gereken bir soru daha var, boanmay覺 engellemediin i癟in kendine k覺zg覺n m覺s覺n?

Jerome: Evet.

Terapist: Bu donmu 繹fke, sizi hayattan mutlu hissetmenizi engelleyen ac覺 verici endie ve 羹z羹nt羹 belirtilerine d繹n羹羹yor olabilir mi?

Jerome: Evet, bunu nas覺l yapabilirim?

Terapist: Kendinize bir 繹fke mektubu yaz覺p bu bast覺r覺lm覺 duygular覺n ac覺s覺n覺 dindirebilir misiniz?

Jerome: Evet, yapabilirim. Bence ger癟ek d羹nyada bu konuda bir eyler yapman覺n faydas覺 olacak. Bunun gitmesine izin vermek 繹zg羹rletirici olurdu.

Jerome 繹fkesini kendi se癟tii bir zamanda ve yerde yazd覺. O bast覺r覺lm覺 kederin, 繹fkenin ve cesaretinin ac覺s覺ndan kurtuldu. fkesini, g繹rebilecei ve olgun bir perspektife koyabilecei y繹n羹nde yazd覺. Annesine kalbini k覺rd覺覺 i癟in bir 繹fke mektubu yazd覺. Babas覺na da bir mektup yazd覺 ve onu da y覺rtt覺. Endie ya da su癟luluk hissetmedi. Her ey i癟in 癟ok piman ve 羹zg羹nd羹. Annesini Las Vegas’ta arad覺. Yedi y覺l i癟inde ilk kez konutular.

Bir sonraki oturumunda Jerome bana uykusuzluunun durduunu s繹yledi. D羹lerin 癟繹z羹lmemi problemleri 癟繹zmenin bir yolu olduunu s繹yledim. Jerome terapiye gelmeden 繹nce 繹fke sorunlar覺n覺 ge癟miten kalan pimanl覺覺 癟繹zmenin yollar覺n覺 bulamad覺. Bu, ebeveyninin sevgisiz, neesiz evliliinin olduk癟a adil bir temsiliydi. Bu 繹l羹mc羹l hasar覺 onarmak i癟in yapabilecei hi癟bir ey yoktu. Evlilik 繹lm羹t羹. l羹 kalacakt覺.

襤lginizi ekebilir:   Wilhelm Schmid - Mutsuz Olmak

Jerome’un 癟繹z羹m羹, pimanl覺覺n覺n gitmesine izin vermekti. Sorun 癟繹z羹lmek zorunda deildi. imdi b羹y羹m羹t羹. G羹n羹m羹zde yaayabilir ve ortaya 癟覺kan sorunlar覺, t覺pk覺 herkes gibi 癟繹zebilirdi. Aaron Karmin

Bir cevap yaz覺n