19 ubat 2021

G羹nl羹k Hayat覺m覺zda Bipolar Bozukluk

Kiiler yaad覺klar覺n覺n fark覺nda olurlar m覺?

Baz覺 hastalarda tam manik d繹nemine girmeden 繹nce uyku d羹zeninde bozulma ya da d羹羹nce h覺z覺nda art覺 meydana gelir. Hastalar bu sayede cokulu bir duygulan覺m ile hastal覺klar覺n覺n balayaca覺ndan haberdar olurlar. Ancak iddetli bir manik atak i癟erisinde iken yaad覺klar覺n覺n fark覺na varmazlar.

Bu kiiler en b羹y羹k zarar覺 kendilerine mi verirler, yoksa 癟evrelerine mi?

Her ikisi de olabilir. Bu kiiler 癟ok 癟abuk dost edinirler. Kefil olup b羹y羹k miktarlarda bor癟lanabilirler. Bol bol al覺veri yaparlar. Elindekileri 癟evreye da覺tabilirler. Evli olsalar dahi a覺k olup cinsel m羹nasebetler kurabilirler. Kiilik yap覺lar覺 bunlara hi癟 m羹saade etmedii halde bunlar覺 yapabilir, daha sonra pimanl覺k duyaca覺 durumlar yaayabilirler. Ani 繹fke ve d羹manl覺k duygular覺na kap覺labilirler. Sald覺rganl覺k g繹sterebilirler. Peygamber olduklar覺na, d羹nyay覺 y繹nettiklerine inanabilir; buna 癟evrelerindekileri de inand覺rmaya 癟al覺abilirler. Tedaviye de s覺cak bakmazlar, ancak yak覺nlar覺 vas覺tas覺yla doktora bavururlar. T羹m bunlar覺n gerek hasta, gerekse yak覺nlar覺 i癟in maddi ve manevi bir癟ok y覺k覺c覺l覺覺 vard覺r.

Bipolar bozukluk tedavisinde hastalar覺n g羹nl羹k hayatlar覺 k覺s覺tlan覺r m覺?

Mesela araba kullanabilirler mi? Hastal覺k s羹rekli aktif deildir. Bu y羹zden hastalar, stabil bir duygulan覺m d繹neminde hayatlar覺n覺n gerektirdii her eyi yapabilirler. Ancak manik d繹neme girdiklerinde kontrols羹z ara癟 kullanabilecekleri i癟in hem hastalar, hem de 癟evresindekiler dikkatli davranmal覺, ataklar覺n gelip gelmediini kontrol alt覺nda tutmal覺d覺rlar.

Eer bipolar bozukluu olan kii bir i adam覺 ise, bir irket hakk覺nda s繹z sahibi ise balay覺c覺 kararlar vermesi sak覺ncal覺 olur mu?

Bir irkette 繹nemli bir pozisyonda bulunan kiide bipolar bozukluk varsa bu kiinin atak d繹neminde 繹nemli kararlar almas覺 sal覺kl覺 olmaz, bunu 繹nermeyiz. Kii b羹y羹klenmeci hezeyanlarla hi癟 yapamayaca覺 ilere kalk覺abilir. D羹nyay覺 kurtaran adam olmay覺 ama癟layabilir. Bu ama癟 dorultusunda ciddi maddi kay覺plara urayabilir. Hi癟 ilgilenmedii alanlarda yat覺r覺m yapmaya teebb羹s edebilir, sonras覺nda piman olaca覺 yollara girebilir. Bu zararlara uramamak i癟in mani d繹nemlerinde balay覺c覺 kararlar gerektiren, mali g羹癟 gerektiren 繹nemli kararlar almamas覺 yerinde olacakt覺r.

襤lginizi ekebilir:   Hepimiz D羹羹nsel K繹lemiyiz !

Bir cevap yaz覺n