9 May覺s 2021

G羹癟l羹 Psikolojik Ba覺覺kl覺k Sistemine Sahip Olmak

Her g羹n psikolojik ba覺覺kl覺k sisteminize 繹zen g繹sterin ve benlik sayg覺s覺n覺 art覺ran olumlu d羹羹nceler, kiisel deerler, yeni hedefler ve uygun stratejilerle kendinizi doldurmaya balay覺n.

Yaz覺lar覺m覺zda vir羹slerle, enfeksiyonlarla ve bir癟ok hastal覺k t羹r羹yle baa 癟覺kmak i癟inba覺覺kl覺k sisteminizenas覺l destek olabileceinizden s覺k s覺k bahsediyoruz. Peki ya imdi sizeherkesin bir psikolojik ba覺覺kl覺k sistemi olduunu s繹ylesek?

Harvard niversitesinden Daniel Gilbert gibi davran覺sal ve sal覺k bilimlerindeki uzmanlar bunu belirtiyor. Ancak bu konuda birka癟 eyi a癟覺kl覺a kavuturmak 繹nemlidir.

Psikolojik ba覺覺kl覺k sistemi, ba覺覺kl覺k h羹creleri gibi bir dizi savunma mekanizmas覺 ve stratejisi gelitirir. Bunu salamak i癟in v羹cudun stres, endie, korku, endie vb. tedavisinde daha iyi olmas覺 gerekir.

Elbette, hayat覺n zorluklar覺 ve sorunlar覺yla bakalar覺ndan daha iyi baa 癟覺kan kiilerin var olduu hepimizin bildii bir eydir. Hatta onlar hayat覺n sorunlar覺yla o kadar iyi y羹zleirler ki; bazen nas覺l bu kadar iyimser davrand覺klar覺n覺 merak ederiz.

Evet, z覺tl覺klar覺 y繹netmede doal olarak daha esnek ve ustal覺k sahibi olan insanlar vardur. Bununla birlikte, hepimizin bunu yapmay覺 繹renebileceini de bilmelisiniz.

Bunun nedeni, sal覺kl覺, g羹癟l羹 ve onurlu bir psikolojik ba覺覺kl覺k sistemi gelitirmemize yard覺mc覺 olabilecek belirli mekanizmalar ve stratejiler olmas覺d覺r. Detaylar i癟in okumaya devam edin.

Psikolojik ba覺覺kl覺k sisteminizi gelitirmek i癟in basit stratejiler

Hepimizin mutlu olma hakk覺 vard覺r. Hepimizin ayn覺 zamanda kendimize bakma y羹k羹ml羹l羹羹 de vard覺r. Bu her eyinde ba覺nda a癟覺kl覺a kavuturulmas覺 gereken bir eydir.

Refah覺m覺z bizim kontrol羹m羹z alt覺ndad覺r. Bu nedenle, psikolojik ba覺覺kl覺k sistemi kiisel sorumluluk, karar verme yetenei ve aa覺daki maddeleri ger癟ekletirmek i癟in g羹癟l羹 ve kararl覺 bir irade taraf覺ndan desteklenmelidir.

1. Y羹ksek benlik sayg覺s覺na sahip olmak bencillik belirtisi deildir

Kukusuz, kendi refah覺m覺z覺 baz覺 eyler ve hatta baz覺 insanlar 繹n羹nde s覺k s覺k ifade etmek istemeyiz. Bunu her g羹n yapmaya 癟al覺mak yorucu ve y覺k覺c覺d覺r ve bizi yiyip bitirerek b羹t羹nl羹羹m羹zden uzaklat覺r覺r.

襤lginizi ekebilir:   Bat覺'da yeni sal覺kl覺 yaam trendi: 襤nek kucaklamak

Kendinizi hak ettiiniz kadar sevmekten asla korkmay覺n. 羹nk羹 kendinizi sevmek bencilce bir davran覺 deildir. Bunun yerine, psikolojik refah覺 art覺rmak i癟in bir strateji olarak g繹r羹lmelidir.

2. Olumlu d羹羹n羹n: Hi癟bir maliyeti yoktur ve 癟ok faydal覺d覺r

Olumlu d羹羹nmek k繹r bir 繹zg羹vene d羹mek ya da kendinizi ger癟ek癟i olmaktan al覺koymak anlam覺na gelmez. Olumlu d羹羹nmek, yeteneklerinizi kefettiiniz; b繹ylece onlara g羹vendiiniz anlam覺na gelir.

Baka bir deyile, bu d羹羹nce tarz覺 kendimize, bir癟ok ey yapabileceimizi, iyi eyleri hak ettiimizi ve hedeflerimize ulaabileceimizi s繹ylememizi salar.

Yenilgiye teslim olan herkes zay覺f bir psikolojik ba覺覺kl覺k sistemi gelitirir. Bu, 癟aresizlik, moral bozukluu ve k繹t羹 bir ruh hali i癟inde olman覺za ve hayat覺n覺z覺n kontrol羹n羹 elinde tutamad覺覺n覺za inanman覺za neden olur.

3. Yaam覺n覺za bir anlam verin

Hayat覺n tek bir anlam覺 yoktur. Asl覺nda hayat覺 farkl覺 ekillerde g繹rebiliriz ve her ey ona y羹klemek istediimiz anlama bal覺d覺r. Bu anlam覺 bulmak 癟ok 繹nemlidir; 癟羹nk羹 bize rehberlik edecek olan odur.

Asl覺nda, bulduumuz zaman bize g羹nl羹k bir ilham kayna覺 olacakt覺r. 襤 yerinde baar覺l覺 olmak, ba覺ms覺z hissetmek, en iyisini 癟ocuunuza vermek ya da einizle rahat ve sessiz bir hayat yaamak isteyebilirsiniz. D羹羹n羹n ve hayata kendi anlam覺n覺z覺 ver.

4. Ayr覺lmay覺 pratik edin

Ayr覺lmay覺 uygulamak kendinizi her eyden ve herkesten uzak tutmak anlam覺na gelmez. Bunun yerine, ayr覺lma, herhangi bir eye ya da kimseye ba覺ml覺 olmamak, k繹le olmamak ya da kendi esenliimizi unutmamak gerektii anlam覺na geliyor.

Ayr覺lma, hi癟bir eyin bize ait olmad覺覺n覺 ve kendimizden baka herhangi birine ait olmad覺覺m覺z覺 anlamakt覺r. Bizim y羹k羹ml羹l羹羹m羹z, hem kendimizin hem de bakalar覺n覺n refah ve mutluluunu art覺rmakt覺r.

5. Neye 繹ncelik vermeniz gerektiini ve hayatta ikincil olan覺n ne olduunu anlay覺n

Unutmay覺n ki bakalar覺n覺n sizin i癟in d羹羹nd羹羹 eyler ikincil plandad覺r.Kendiniz hakk覺nda d羹羹nmek ise bir 繹nceliktir. Bakalar覺n覺n sizden ne bekledii 繹nemli deildir; fakat kendinizden beklediiniz eyler 癟ok 繹nemlidir.

襤lginizi ekebilir:   ok Fazla Uyuyorsan覺z D襤KKAT !!!

Bakalar覺n覺n mutlu olman覺z i癟in neye ihtiya癟 duyduunuzu d羹羹nmesi deil, yoksun hissettiiniz ey 繹nemlidir. Sonu癟 olarak, bu 繹nemli kavramlar覺 zaten bildiinizi biliyoruz. Bununla birlikte, bu stratejilerin herhangi biri baar覺s覺z olursa dierlerinin de 癟繹keceini anlamal覺s覺n覺z.

羹nk羹 benlik sayg覺s覺 olmad覺覺 zaman, bu durum sizi sal覺ks覺z bir ekilde bakalar覺na bal覺 hale getirir. O kiinin ya da kiilerin sizin boluklar覺n覺z覺 doldurmalar覺n覺 ve zay覺f y繹nlerinizi g羹癟lendirmelerini beklersiniz.

Doru olan ey bu deildir. Her g羹n psikolojik ba覺覺kl覺k sisteminize 繹zen g繹sterin ve benlik sayg覺s覺n覺 art覺ran olumlu d羹羹nceler, kiisel deerler, yeni hedefler ve uygun stratejilerle kendinizi doldurmaya balay覺n. Buna kesinlikle deecektir.