10 Mart 2021

Duyguyu Haf覺zayla 襤likilendirmek 襤癟in Uyku Hayati nemlidir

Uykuya dald覺覺n覺zda, beyninizin kapand覺覺n覺 hayal etmek kolayd覺r, ancak Michigan niversitesi arat覺rmas覺, 繹nceki 繹renme s覺ras覺nda aktive olan n繹ron gruplar覺n覺n uultular覺 s羹rd羹rd羹羹n羹, an覺lar覺 beyninize d繹vme yapt覺覺n覺 ileri s羹r羹yor.

Arat覺rmac覺lar, belirli bir duyusal olayla ilikili an覺lar覺n farelerde nas覺l olutuunu ve depoland覺覺n覺 inceliyorlar.Koronavir羹s pandemisinden 繹nce yap覺lan ve yak覺n zamandaNature Communications’dayay覺nlanan bir 癟al覺mada, arat覺rmac覺lar, belirli bir g繹rsel uyaranla ilikili olarak korkulu bir haf覺zan覺n nas覺l olutuunu incelediler.

G繹rsel uyaran taraf覺ndan aktive edilen n繹ronlar覺n sonraki uyku s覺ras覺nda daha aktif kalmas覺n覺n yan覺 s覺ra, uykunun korku haf覺zas覺n覺 duyusal olaya balama yetenekleri i癟in hayati 繹nem ta覺d覺覺n覺 kefettiler.

nceki arat覺rmalar, youn 繹renme s覺ras覺nda olduk癟a aktif olan beyin b繹lgelerinin sonraki uyku s覺ras覺nda daha fazla aktivite g繹sterme eiliminde olduunu g繹stermitir. Ancak belirsiz olan ey, yeni 繹renilen materyalin haf覺zas覺n覺 tam olarak depolamak i癟in uyku s覺ras覺nda hat覺ralar覺n bu “yeniden etkinletirilmesinin” ger癟ekleip ger癟eklememesi gerektiiydi.

“Anlamak istediimiz eyin bir k覺sm覺, beynin korku belleine arac覺l覺k eden b繹l羹mleri ile korkunun bal覺 olduu duyusal bellee arac覺l覺k eden belirli n繹ronlar aras覺nda iletiim olup olmad覺覺d覺r. Birlikte nas覺l konuurlar ve yapmalar覺 gerekir. Arat覺rman覺n k覺demli yazar覺 ve UM’de profes繹r olan Sara Aton, “Bu, belirli bir n繹ron k羹mesi veya belirli bir uyku aamas覺 gibi yeni bir iliki kurma s羹recini neyin kolaylat覺rd覺覺n覺 ger癟ekten bilmek isteriz” dedi. Molek羹ler, H羹cresel ve Geliimsel Biyoloji B繹l羹m羹. “Ama en uzun s羹re bunu deneysel olarak test etmenin ger癟ekten bir yolu yoktu.”

Art覺k arat覺rmac覺lar, belirli bir zaman aral覺覺nda bir deneyimle aktive edilen h羹creleri genetik olarak etiketleyecek ara癟lara sahipler. Birincil g繹rsel korteksteki belirli bir n繹ron k羹mesine odaklanan Aton ve 癟al覺man覺n ba yazar覺, y羹ksek lisans 繹rencisi Brittany Clawson bir g繹rsel haf覺za testi oluturdu. Bir grup fareye n繹tr bir g繹r羹nt羹 g繹sterdiler ve g繹r羹nt羹 taraf覺ndan etkinletirilen g繹rsel korteks n繹ronlar覺nda genleri ifade ettiler.

襤lginizi ekebilir:   Psikoloji Nedir? Bal覺ca arat覺rma ve uygulama alanlar覺

Bu n繹ronlar覺n n繹tr g繹r羹nt羹y羹 kaydettiini dorulamak i癟in, Aton ve ekibi g繹r羹nt羹 uyaran覺n覺n belleini, g繹r羹nt羹y羹 g繹stermeden n繹ronlar覺 se癟ici olarak etkinletirerek balat覺p balatamayacaklar覺n覺 test etti. N繹ronlar覺 aktive ettiklerinde ve bu aktivasyonu hafif bir ayak okuyla eletirdiklerinde, deneklerinin daha sonra bu h羹crelerin kodlad覺覺 g繹r羹nt羹ye benzeyen g繹rsel uyaranlardan korkacaklar覺n覺 kefettiler. Tersinin de doru olduunu buldular: G繹rsel uyaran覺 bir ayak okuyla eletirdikten sonra denekler, n繹ronlar覺 yeniden harekete ge癟irme korkusuyla tepki vereceklerdi.

Aton, “Temel olarak, g繹rsel uyaran覺n ilkesi ve n繹ronlar覺n bu tamamen yapay aktivasyonunun ilkesi ayn覺 tepkiyi yaratt覺,” dedi.

Arat覺rmac覺lar, deneklere bir g繹r羹nt羹 g繹sterdikten ve onlara hafif bir ayak oku verdikten sonra uykuyu bozduklar覺nda, g繹rsel uyaranla ilikili hi癟bir korku olmad覺覺n覺 kefettiler. Uykusu deitirilmemi olanlar, ayak okuyla eletirilmi belirli g繹rsel uyarandan korkmay覺 繹rendiler.

Aton, “Bu farelerin asl覺nda onlara g繹sterdiimiz her g繹rsel uyarandan korktuunu g繹rd羹k,” dedi. “G繹rsel uyar覺c覺lar覺n sunulduu odaya gittikleri andan itibaren, korku hissetmek i癟in bir neden olduunu biliyor gibi g繹r羹n羹yorlar, ancak 繹zellikle neyin korktuunu bilmiyorlar.”

Aton’a g繹re bu, g繹rsel bir uyaranla doru bir korku ilikisi kurabilmeleri i癟in duyusal kortekste bu uyaran覺 kodlayan n繹ronlar覺n uyku ile ilikili yeniden aktivasyonuna sahip olmalar覺 gerektiini g繹steriyor. Bu, s繹z konusu g繹rsel iarete 繹zg羹 bir haf覺zan覺n 羹retilmesine izin verir.Arat覺rmac覺lar, ayn覺 zamanda, o duyusal kortikal b繹lgenin, haf覺zan覺n duyusal y繹n羹n羹 duygusal y繹nle birletirmek i癟in dier beyin yap覺lar覺yla iletiim kurmas覺 gerektiini d羹羹n羹yorlar.

Aton, bulgular覺n覺n anksiyete ve travma sonras覺 stres bozukluunun nas覺l anla覺ld覺覺na dair etkileri olabileceini s繹yl羹yor.

“Bana g繹re bu, korku ile uyku s覺ras覺nda 癟ok 繹zel bir olay aras覺nda balant覺 kuruyorsan覺z, uyku kesintisi bu s羹reci etkileyebilir. Uyku yokluunda beyin, siz olduunuz ger癟eini ilemeyi baar覺yor gibi g繹r羹n羹yor. korkuyor, ancak bunu 繹zellikle korkman覺z gereken eyle ilikilendiremeyebilirsiniz, “dedi Aton. “Bu spesifikasyon s羹reci, TSSB veya yayg覺n anksiyete ile ters giden bir s羹re癟 olabilir.”

襤lginizi ekebilir:   Zeka, zeka testiyle 繹l癟羹len eyden ibarettir.(IQ)

Bir cevap yaz覺n