30 Ocak 2021

Duygusal Zek璽n覺z覺 Gelitiren 5 Y繹ntem

Duygusal Zek璽n覺z覺 Gelitirme

Soukkanl覺 olam覺yor, iletiim konusunda s覺k覺nt覺 ya覺yor ve s覺kl覺kla yanl覺 anla覺ld覺覺n覺z覺 d羹羹n羹yorsan覺z, duygusal zek璽n覺z覺 gelitirecek bu y繹ntemler size yard覺mc覺 olabilir.

Hayat hedeflerimize ulamak i癟in insanlarla birlikte 癟al覺abilme yeteneine ihtiya癟 duyuyoruz. Ald覺覺m覺z eitimler, IQ d羹zeyimiz ve mant覺ksal varsay覺mlar覺m覺z覺n yan覺 s覺ra, kendi duygular覺m覺z覺 tan覺mam覺za, anlamam覺za ve y繹netmemize, bakalar覺n覺n duygular覺n覺 tan覺mam覺za, anlamland覺rmam覺za ve i癟selletirmemize yard覺mc覺 olan bir beceriye daha sahibiz: Duygusal zek璽m覺z. Bu kavram ilk kez 90lar覺n ba覺nda kullan覺ld覺. Daha sonra psikolog ve gazeteci Daniel Goleman taraf覺nda gelitirildi. Harvard niversitesi Liderlikte Duygusal Zek璽 program覺 eitmeni Margaret Andrews, Duygusal zek璽, insanlar覺n kariyerleri boyunca ve 繹rg羹tsel yap覺da bulunduklar覺 yerde olmalar覺na yard覺mc覺 olan bakalar覺n覺 etkilemek i癟in kritik 繹neme sahiptir diyor.

Ayr覺ca yap覺lan arat覺rmalar, duygusal zek璽 kapasitesi y羹ksek kiilerin daha d羹羹k olanlara nazaran daha yenilik癟i ve daha y羹ksek i doyumuna sahip olduklar覺n覺 g繹steriyor.

Duygusal zek璽n覺z覺 nas覺l 繹l癟ersiniz?

Duygusal zek璽s覺 (EQ) d羹羹k kiiler genellikle yanl覺 anla覺l覺r, kolayca sinirlenir, youn duygular aras覺nda boulur ve iddial覺 olma konusunda zorluk yaarlar. EQsu y羹ksek kiiler ise duygular覺 ve nas覺l davrand覺klar覺 aras覺ndaki balant覺y覺 kolayca anlar, stresli durumlarda sakin ve soukkanl覺 olur, etraf覺ndaki kiileri ortak bir hedef etraf覺nda toplayabilir ve zor kiileri kolayl覺kla idare edebilirler.

Peki duygular覺 tan覺ma ve anlama kapasitemizi nas覺l gelitirebiliriz? Duygusal zek璽y覺 gelitirmek asl覺nda d羹羹n羹ld羹羹 kadar karma覺k deil. Sizin i癟in haz覺rlad覺覺m覺z be t羹yoyu hayat覺n覺za dahil ederek bunu kolayl覺kla baarabilirsiniz.

  1. Empati kurun

Kendinizi kar覺n覺zdaki kiinin yerine koyun ve siz o durumda olsan覺z, nas覺l davranaca覺n覺z覺 d羹羹n羹n. Olaylar覺 sadece kendi bak覺 a癟覺n覺zdan g繹rmek yerine kar覺n覺zdaki kiinin duygusal d羹nyas覺n覺 anlamak, verdiiniz tepkileri de daha iyi kavraman覺z覺 salar.

  1. Duygular覺n覺zdan korkmay覺n
襤lginizi ekebilir:   Duyguyu Haf覺zayla 襤likilendirmek 襤癟in Uyku Hayati nemlidir

Duygulardan ka癟mak, ink璽r etmek, bast覺rmak onlar覺n younluunu art覺r覺r. Duygular覺n覺zdan korkmak yerine onlar覺 adland覺r覺n, onlarla yaay覺n ama duygular覺n覺z覺n sizi kontrol etmesine izin vermeyin. Hislerinizi uygun ekilde nas覺l ve ne zaman ifade edeceinizi 繹renin.

3. 襤yi bir dinleyici olun

襤yi bir dinleyici olmak i癟in aktif dinlemek gerekir. Bunu yaparken kar覺n覺zdakinin s繹z羹n羹 kesmeyin. Dinlediiniz kiiye kelimelerini ve c羹mlelerini tekrar ederek geri yans覺t覺n ve konuma s覺ras覺nda uygun noktalarda kiiye ad覺yla hitap edin.

4. Motivasyonunuzu koruyun

Ger癟ek motivasyon kendimizi ger癟ekletirmek i癟in ihtiya癟 duyduumuz duygusal kaynaklardan beslenir. Size iyi gelen kiisel hedeflerinizi belirleyin. Bunlar覺n servet, 繹hret ve baar覺 h覺rs覺yla ilikili olmad覺覺ndan emin olun. Kendinizi ger癟ekletirmek i癟in ruhunuza zenginlik katan deerler hedeflemeniz gerekir. O zaman hedeflerinizin peinden giderken i癟sel kaynaklar覺n覺z daima aktif olur.

5 Aktif olarak balant覺da kal覺n

Duygusal zek璽y覺 gelitirmenin en etkin yolu bu becerilerinizi m羹mk羹n olduunca tekrar etmekten ge癟er. Sosyallemek i癟in 癟aba g繹sterin, iletiim ve empati becerilerinizi gelitirmek i癟in farkl覺 insanlarla konuun

H羹ma Kaya

Bir cevap yaz覺n