12 Aral覺k 2020

Dunning-Kruger Sendromu

襤ki psikiyatri uzman覺, 10 y覺l kadar 繹nce bir teori ortaya atm覺 繹yle ki ;”Cehalet, ger癟ek bilginin aksine, bireyin kendine olan g羹venini art覺r覺r.”Ve bunun 羹zerine bir arat覺rma balat覺ld覺. Fizyolojik ve zihinsel alanda yap覺lan 癟eitli uygulamalar覺n sonucunda u bulgulara ula覺ld覺:繚

Niteliksiz insanlar ne 繹l癟羹de niteliksiz olduklar覺n覺 fark edemezler.繚 Niteliksiz insanlar, niteliklerini abartma eilimindedir.繚 Niteliksiz insanlar, ger癟ekten nitelikli insanlar覺n niteliklerini g繹r羹p anlamaktan da acizdirler.繚 Eer nitelikleri, belli bir eitimle art覺r覺l覺rsa, ayn覺 niteliksiz insanlar, niteliksizliklerinin fark覺na varmaya balarlar.Cornell niversitesi’ndeki 繹renciler aras覺nda bir test yap覺ld覺 ve klasik “Nas覺l ge癟ti?” sorusuna 繹rencilerden yan覺tlar istendi…

Sorular覺n y羹zde 10’una bile yan覺t veremeyenlerin kendilerine g羹venleri m羹thiti. Onlar覺n “testin y羹zde 60’覺na doru yan覺t verdiklerini” d羹羹nd羹kleri; hatta “iyi g羹nlerinde olmalar覺 halinde y羹zde 70 baar覺ya bile ulaabileceklerine inand覺klar覺” ortaya 癟覺kt覺.Sorular覺n y羹zde 90’覺ndan fazlas覺n覺 doru yan覺tlayanlar ise en al癟akg繹n羹ll羹 deneklerdi; sorular覺n y羹zde 70′ ine doru yan覺t verdiklerini d羹羹n羹yorlard覺.

T羹m bu sonu癟lar bir araya getirildi ve Dunning-Kruger Sendromu‘nun metni yaz覺ld覺:襤inde 癟ok iyi olduuna y羹rekten inanan yetersiz kii, kendini ve yapt覺klar覺n覺 繹vmekten, her ite 繹ne 癟覺kmaktan ve asl覺nda yapamayaca覺 ilere talip olmaktan hi癟bir rahats覺zl覺k duymaz! Aksine her eyin hakk覺 olduunu d羹羹n羹r!Ancak bu cahillik ve haddini bilmeme kar覺覺m覺 mesleki a癟覺dan m羹thi bir itici g羹癟 oluturur.Eksiler kariyer a癟覺s覺ndan art覺ya d繹n羹羹r.Sonu癟ta, kifayetsiz muhterisler her zaman ve her yerde daha h覺zl覺 y羹kselirler冰u arada, ger癟ekten bilgili ve yetenekli insanlar 癟al覺ma hayat覺nda fazla al癟akg繹n羹ll羹’ davranarak 繹ne 癟覺kmaz, y羹ksek g繹revlere kendiliklerinden talip olmaz, k覺ymetlerinin bilinmesini beklerler… Tabii beklerken k覺r覺l覺r, kendilerini daha da geriye 癟ekerler… Muhtemelen 羹stleri taraf覺ndan da ihtiras eksiklii ile su癟lan覺rlar…

“N’olur fazla m羹tevazi olmay覺n!…”Siz de 癟evrenize 繹yle bir bak覺n” diyeceim ama eminim bu sat覺rlar覺 okurken bile akl覺n覺zdan bir dolu y羹z, bir dolu isim ge癟ti…Bence Dunning ile Kruger’in, bu 癟al覺malar覺yla 2000’de, Nobel yerine Harvard niversitesi’nin Ig Nobel’ini alma nedeni “cahil olmamalar覺yd覺”.G繹nl羹m羹n nobelini bu ikiliye vererek yaz覺m覺 Bertrand Russel’in bir s繹z羹yle bitiriyorum:D羹nyan覺n sorunu, ak覺ll覺lar hep kuku i癟indeyken aptallar覺n k羹stah癟a kendilerinden emin olmalar覺d覺r.

襤lginizi ekebilir:   Psikologlar zeka konusunda ne d羹羹n羹yor?

Bir cevap yaz覺n