9 Ocak 2021

Bulimia Hastal覺覺 Nas覺l Oluur ?

Bulimia nedir?

Yeme-癟覺karma ba覺ml覺l覺覺n覺n (uzman dilinde Bulimia nervoza veya Bulimia denir) tipik 繹zellii, s覺k s覺k gelen yeme krizleridir. Bulimia maduru insanlar, k覺sa bir zamanda a覺r覺 miktarda kalori al覺m覺nda bulunurlar. Bu iddetli a癟l覺k krizlerini kontrol edecek ve hangi g覺dadan ne kadar yiyeceklerini tayin edecek durumda deildirler. Utand覺klar覺 i癟in de bulimikler 癟ounlukla yeme krizlerini saklamaya 癟al覺覺rlar.

Bulimia madurlar覺 imanlamamak i癟in yeme krizlerinden sonra kilo almaya kar覺 癟areler 羹retirler. Yediklerini kusarak 癟覺kar覺rlar, m羹shil (laksatif), idrar artt覺r覺c覺 madde (diuretika) veya baka ila癟lar al覺rlar. Kilolar覺n覺 korumak i癟in spor ve hareket, lavman veya s覺k覺 perhiz se癟eneklerini de kullan覺rlar.

Bulimik insanlar b繹ylece s羹rekli v羹cut a覺rl覺klar覺yla megul olurlar. ounlukla normal kiloda olsalar bile imanlamaktan korkarlar.

Bulimia ne s覺kl覺kta g繹r羹l羹r?

Her 100 kiiden bir ila ikisi bulimia hastal覺覺na yakalan覺r. Ancak bulimian覺n ayr覺 ayr覺 semptomlar覺 (hastal覺k belirtileri) daha s覺k g繹r羹l羹r ve her 100 kiiden yakla覺k 5’inde bulunur.
Bu hastal覺k 繹zellikle kad覺nlarda ve gen癟 k覺zlarda g繹r羹l羹r. Her 100 bulimikten 90’覺 gen癟 k覺z ve kad覺nlardan oluur. Ancak son zamanlarda giderek daha 癟ok gen癟 erkek de imanlamaktan korktuunu, yeme davran覺覺n覺 kontrol ettiini, a覺r覺 a癟l覺k krizlerine girdiini, yediklerini 癟覺kard覺覺n覺, giderek daha 癟ok spor yapt覺覺n覺 veya kilolar覺n覺 korumak i癟in m羹shil ila癟lar覺na y繹neldiini bildirmektedir.

Bulimia hastal覺覺n覺n farkl覺 ekil ve seyirleri var m覺?

Bulimia hastal覺覺 癟ounlukla yetikinlik d繹neminin ilk zamanlar覺nda g繹r羹l羹r. Madur kiiler, bedenlerini beenmek ad覺na 癟ok perhize yaparlar, ayn覺 zamanda giderek iddetlenen a癟l覺k hisleriyle ve yeme krizleriyle savamak zorundad覺lar. Bulimia hastal覺覺n覺n a覺r覺 zay覺fl覺覺n devam覺nda olumas覺 da seyrek rastlanan bir durum deildir. Bu durumlarda a覺r覺 zay覺fl覺k hastal覺覺n覺n semptomlar覺 azal覺r ve v羹cut a覺rl覺覺 normale d繹ner. Ancak sonras覺nda, hastan覺n yine kusma, m羹shil ilac覺 gibi y繹ntemlerle kar覺 koyduu yeme krizleri bag繹sterir. Yeme davran覺覺nda normal ve bulimik d繹nemler s覺k s覺k yer deitirir.

襤lginizi ekebilir:   A覺r覺 Empatik Olmak: ok Fazla m覺 襤yisiniz

Bulimia, kolay tedavi edilebilen bir ruhsal hastal覺kt覺r. Madurlar覺n yakla覺k 羹癟te biri psikoterapi ile tekrar tamamen normal bir yeme davran覺覺na kavuuyor. Madurlar覺n dier bir k覺sm覺nda ise en az覺ndan semptomlarda bir iyileme elde edilebiliyor.

Bir bulimia hastal覺覺 nas覺l oluur?

Bulimia hastal覺覺nda 癟eitli fakt繹r ve artlar birlikte etkilidir. Toplumsal fakt繹rler bir rol oynayabilir. Buna 繹rnek olarak, 癟ok ince olmaktan ge癟en bat覺l覺 ideal g羹zellik anlay覺覺 ve 癟ok kalorili g覺dalara s羹rekli eriimin olmas覺 g繹sterilebilir. Toplumsal fakt繹rler, bireyin biyolojik (繹rnein irsiyet), kiisel (繹rnein d羹羹k 繹zdeer) ve ge癟miiyle alakal覺 (繹rnein yak覺n birinin 繹l羹m羹) 繹zellikleriyle birlikte etki ederler. Bu da bulimian覺n oluumunu ve devam etmesini tetikleyebilir veya kolaylat覺rabilir.

zellikle kimler risk alt覺nda?

zellikle 18-24 ya aras覺 gen癟 kad覺nlarda bulimia hastal覺覺 riskinin y羹ksek olduu kabul edilir. zg羹veni az olan, kendilerini 癟ounlukla v羹cut ve kilolar覺 羹zerinden tan覺mlayan, s覺k s覺k perhiz yapan ve sosyal 癟evrelerinden az destek g繹ren kiiler de ayn覺 ekilde y羹ksek risk alt覺ndad覺r. Kilo ve v羹cutla ilgili 繹zel artlar koan mesleklerde de (繹rnein mankenlik, dans, profesyonel spor) giderek daha 癟ok insan bulimia hastas覺 oluyor.

Bir dier etken unsur ailevi durumdur. Ebeveyn ve kardelerin hastan覺n kilosu ve v羹cuduyla ilgili eletirileri, az destek olunan bir aile ortam覺 ile belirgin bir beklenti ve talep ortam覺, bulimia hastal覺覺n覺n oluumuna yard覺m eder.

Ayn覺 ekilde genetik fakt繹rlerin de bir rol oynad覺覺 g繹r羹l羹yor: Bulimik hastalar覺n k覺z kardeleri, anneleri veya k覺zlar覺nda hastalanma riski 羹癟 ila d繹rt kat daha y羹ksektir.

Bulimia hastas覺 olup olmad覺覺n覺z覺 nas覺l anlars覺n覺z?

Bulimia hastal覺覺 hemen bir g羹nde olumaz. Madurlar覺n erkenden yard覺m aramalar覺 癟ok 繹nemlidir zira hastal覺覺n sonland覺r覺lmas覺 esasen tedaviye 癟abuk balanmas覺na bal覺d覺r.

襤lginizi ekebilir:   Toplumsal Etki ve Uyma -Asch Deneyi

Bir yeme bozukluu balang覺c覺n覺n belirtileri unlar olabilir:

  • Kendi yeme davran覺覺ndan memnun olmama
  • Kiinin kilosu ve beslenmesiyle ilgili endielenmesi
  • Kiinin v羹cuduyla ilgili endielenmesi
  • Gizli yemek yemek
  • Kusma veya yeme krizleri

ounlukla ilk olarak aile hekimiyle g繹r羹羹l羹r. Madurun bir bulimia hastas覺 olup olmad覺覺 ise, ancak bir uzman hekim veya psikoterapistin kapsaml覺 tehisiyle ortaya 癟覺kar. Bunun i癟in detayl覺 bir bedensel muayenenin yan覺s覺ra, hastan覺n yeme davran覺覺 ve buna kar覺 繹nlemler hakk覺nda ayr覺nt覺l覺 bir g繹r羹me de yap覺l覺r.
Muayene sonucuna g繹re hangi tedavi eklinin tavsiye edileceine karar verilir.

Esas itibariyle, bulimia ne kadar erken tehis edilirse, baar覺l覺 bir tedavi ans覺n覺n da o kadar y羹ksek olaca覺 kabul edilir.

Bulimia nas覺l tedavi edilir?

Bilisel davran覺 terapisiesas覺na g繹re yap覺lan bir psikoterapinin 繹zellikle etkili olduu g繹zlemlenmitir. Eer bir davran覺 terapisi m羹mk羹n deilse,psikodinamikyakla覺ma g繹re bir tedavi de d羹羹n羹lebilir. Yakla覺k her 羹癟 bulimik hastadan biri, psikoterapi ile kal覺c覺 olarak iyiletirilebiliyor. Fiziksel bir sorun yoksa Kayseri’ deki uzman psikolog ve psikiyatrislerimizden bu konuda destek ve randevualabilirsiniz.nemli olan, tedaviyi yapan terapistlerin yeme bozukluklar覺 alan覺nda hususi bilgilerinin ve 繹nemli tecr羹belerinin olmas覺d覺r. Ya覺 k羹癟羹k hastalarda 癟ounlukla, hastalar覺n da g繹r羹羹 al覺narak hasta yak覺nlar覺 zaman zaman terapiye dahil edilir.

Ayakta psikoterapide madurlar genelde psikoterapistle haftal覺k g繹r羹meler yapar. Tedaviyi yapan hekimle anlaarak tedaviyi tamamlamas覺 a癟覺s覺ndan baz覺 durumlarda ila癟 al覺nmas覺 da anlaml覺 olabilir.

Bir cevap yaz覺n