22 Ocak 2021

Beyin Y覺kama Nedir. Doru mudur ?

Beyin Y覺kama, Duygusal yoksunluk, telkin, hipnotizma, uyku yoksunluu, istismar ve hatta uyuturucular gibi zorlay覺c覺, gizli fiziksel ve psikolojik y繹ntemlerle bireyin inan癟lar覺n覺 veya tutumlar覺n覺 k繹kten deitirmeye 癟al覺mak. BU TER襤M, farkl覺 balamlarda farkl覺 eyler anlam覺na gelir. G羹n羹m羹zde beyin y覺kama, esas olarak dini tarikatlar覺n, iddia edildiine g繹re yeni 羹yelerini eski yaamlar覺ndan koparmak i癟in yeni bir felsefe ya da inan癟 sistemini tamamen kucaklamaya zorlad覺klar覺 s羹re癟 olarak adland覺r覺lmaktad覺r.

Beyin y覺kama terimi ilk olarak 1950ler ve 1960larda ortaya 癟覺kt覺覺nda, ak覺l kontrol teknikleriyle vatandalar覺n ideolojisini ve
繹zellikle Amerikan sava esirlerini deitirmekle su癟lanan Kom羹nistlerin s繹zde eylemleriyle balant覺l覺yd覺. Beyin y覺kama terimi, 1950de Kom羹nist indeki telkin uygulamalar覺 hakk覺nda bir kitap yazmaya giden gazeteci Edward Hunter taraf覺ndan kullan覺ld覺, K覺z覺l inde Beyin Y覺kama: Erkeklerin Zihinlerinin Hesaplanm覺 Y覺k覺m覺. Hunter, Kom羹nist Partinin normal vatandalar覺
kudretli zalimlere d繹n羹t羹rmek i癟in xi-nao (beyin y覺kama) olarak adland覺rd覺klar覺 teknikleri kulland覺覺n覺 iddia etti.

Daha sonra, Hunter覺n bir CIA ajan覺 olduu ortaya 癟覺kt覺, ancak Kom羹nist yanl覺s覺 a癟覺klamalar覺 yaparken Kuzey Koreli ve inli Kom羹nistler taraf覺ndan esir al覺nan Amerikal覺 askerler kameralar覺n 繹n羹ne 癟覺k覺p Kom羹nist yanl覺s覺 ifadeler kulland覺覺nda, Kore Sava覺 boyunca g羹ndem ne olursa olsun, onun teorileri kamuoyunu etkiledi. Hatta daha da a覺rt覺c覺 bir ekilde, sava sona
erdiinde, birka癟 Amerikan sava esiri geri d繹n羹羹 reddetti, g繹r羹n羹e g繹re inde kalmay覺 tercih ettiler.

Amerikan halk覺na g繹re bu, ok edici ve korkutucuydu: K覺rm覺z覺-kanl覺 Amerikal覺lar, bir ekilde K繹m羹nistlere d繹n羹m羹t羹! Bundan sadece bir t羹r psikolojik b羹y羹c羹l羹k sorumlu olabilirdi!

ada bir yorumcu alayc覺 bir ekilde, Ancak I. Pavlovun teorileri ile Dr. Fu Man癟unun oyunlar覺n覺n bir bileiminin bu t羹r sonu癟lar覺 dourabilir! diye belirtti. Beyin y覺kama, basit bir kod s繹zc羹羹 ile bir bakanl覺k suikast癟覺s覺 haline getirilebilen bir Amerikan sava esirinin beyninin y覺kanmas覺n覺n ve Amerikaya uyuyan bir suikast癟覺 olarak g繹nderilmesinin anlat覺ld覺覺 Richard Condonun 1959 tarihli The Manchurian Candidate/Man癟uryal覺 Aday ve sonraki film uyarlamalar覺n覺n baar覺s覺 ile halk bilincinde salamlat覺r覺ld覺. Pop羹ler bilin癟te beyin y覺kaman覺n bir baka versiyonu da Stockholm Sendromudur

襤lginizi ekebilir:   Din psikolojisi literat羹r羹nde inanc覺n kii 羹zerindeki etkisi

Z襤H襤N KONTROL

Beyin y覺kaman覺n varsay覺lan mekanizmas覺 hakk覺ndaki akademik teoriler, her ikisi de psikolojik ikence olarak kullan覺labilen, hem duyusal yoksunluk (DY), 襤ngilizcesiyle sensory deprivation (SD) hem de a覺r覺 uyar覺m 羹zerine odaklanm覺t覺r. Amerikal覺lar, CIAn覺n ne yapt覺覺n覺 bilmeyen Amerikan deneklerinin en az bir 繹l羹m ve yayg覺n etik d覺覺 muamele ve istismar覺 ile sonu癟lanan s繹zde zihin kontrol teknolojisine y繹nelik uzun y覺llar s羹ren gizli bir arat覺rma program覺 olan MK Ultray覺 balatmas覺 i癟in ciddi bir ekilde beyin y覺kamay覺 sorumlu tuttular.

Ancak, psikologlar g羹n羹m羹zde, beyin y覺kama diye bir ey olmad覺覺 sonucuna varm覺lard覺r. 襤nsanlar belirli bir ekilde hareket etmeye zorlanabilirler, ancak altta yatan inan癟 yap覺s覺n覺 deitirmek i癟in kendi iradelerine kar覺 zorlanamazlar.

rnein, 羹lkelerine iade edilmeye kar覺 direnen Amerikan sava esirleri, ibirlii i癟in mahkemeye g繹nderilme korkusuyla bunu
yapm覺 olabilirler. Ne yaz覺k ki beyin y覺kama efsanesi, h璽l璽 deprogramc覺lar覺n bir tarikata kat覺lm覺 olarak kabul edilen insanlar覺 kurtarmak ve beyinlerini z覺t y繹nde y覺kamak i癟in etkin bir ekilde 癟abalad覺覺, beyin y覺kamada kullan覺ld覺覺 d羹羹n羹lenlere benzeyen, k繹t羹 ama癟l覺 uygulamalar覺n bir sistemi olan yeniden programlama eklinde meyve veriyor. Deprogramlama bilim d覺覺d覺r ve etik deildir, ancak Encyclopaedia Britannica/Britannica Ansiklopedisi bile bunun bir ekilde baar覺l覺 olduunu kan覺tlam覺t覺r. Beyin y覺kama g羹癟l羹 bir mem (Bir k羹lt羹r i癟erisinde kiiden kiiye aktar覺lan fikir, davran覺 veya bilgi.) dir.

Bir cevap yaz覺n