13 Aral覺k 2020

Agorafobili panik bozukluklar nas覺l oluur?

Agorafobili panik bozukluk nedir?

Her insan korkar. Korku, bizi tehlikeli durumlara kar覺 uyaran anlaml覺 ve 繹nemli bir reaksiyondur. Panik bozuklukta ise, kiinin 繹zel hayat覺yla i hayat覺n覺 fazlas覺yla olumsuz etkileyebilecek, ciddiye al覺nmas覺 gereken bir hastal覺k s繹zkonusudur.

Buna g繹repanik bozuklukyaayan kiilerde, korku n繹beti ge癟irdiklerinde 繹rnein g繹羹s ar覺lar覺, titreme, hava alamama, ba d繹nmesi, mide bulant覺s覺, terleme veya s覺cak basmas覺 g繹r羹l羹r. Bu kiiler kendi kontrollerini kaybedecekleri, delirecekleri veya 繹lecekleri korkusu yaarlar. Bedensel rahats覺zl覺klar y羹z羹nden bir癟oklar覺 bir hekime veya bir acil servise giderler. N繹betleri tetikleyen bedensel bir neden ise tespit edilememektedir.

Bir kiide bir ayl覺k bir s羹re i癟inde birden fazla panik atak g繹r羹l羹rse, bir panik bozukluktan s繹z edilebilir.

Agorafobi (eski yunanca) teriminin terc羹mesi alan korkusudur. Madur kii, evi terketmekten, kamuya a癟覺k yerlerde bulunmaktan, al覺veri merkezlerine veya d羹kkanlara girmekten, kalabal覺k i癟erisinde, sinemalarda veya dar ve kapal覺 odalarda bulunmaktan, ya da trenle, otob羹sle veya u癟akla seyahat etmekten korkar. Bu nedenle ya bu yerlere gitmekten ka癟覺n覺r ya da oralarda bulunduu s羹rece b羹y羹k korkular yaar. Panik ataklar ve agorafobi 癟ounlukla birlikte ortaya 癟覺kar. B繹yle bir durumda konulacak tehis Agorafobili panik bozukluk tur.

Panik bozukluk ve agorafobi ne s覺kl覺kta g繹r羹l羹r?

Panik bozukluk ve agorafobi en s覺k g繹r羹len ruhsal hastal覺klardand覺r. Her 100 kiiden bei bu bozukluklardan birini hayat覺nda en az bir kere yaar.

Almanya’da yakla覺k 1,5 milyon kii agorafobi ve panik bozukluk ya覺yor. Bunlar aras覺nda, kad覺nlarda erkeklere g繹re iki kat daha s覺k g繹r羹l羹r. S繹zkonusu hastal覺klar 癟ounlukla ilk olarak yetikinlik d繹neminin ilk zamanlar覺nda ortaya 癟覺kar.

Farkl覺 ekil veya seyirleri var m覺?

ou durumda ilk olarak bir panik bozukluk ortaya 癟覺kar. 襤nsanlar, 繹rnein otob羹s, dolu bir al覺veri merkezi veya hareket halindeki bir araba gibi yerleri, bir panik atak balamas覺 durumunda terkedemeyecekleri korkusu yaarlar. Bu korkmaktan korkma durumu, daha sonra agorafobiye d繹n羹ebilir.

襤lginizi ekebilir:   Ak覺ll覺 Hans Etkisi - Bir At Hikayesi

Agorafobili panik bozukluklar, terapi yard覺m覺 almadan 癟ok nadiren yok olurlar. Ancak profesyonelce tedavi edilmesi durumunda baar覺 ihtimali y羹ksek olur. ou durumda hastalar覺n baka bir ruhsal hastal覺覺 daha vard覺r. Bu korku hastal覺覺yla birlikte en s覺k g繹r羹len rahats覺zl覺klar,depresyonile a覺r覺 alkol veya ila癟 t羹ketimidir.

Agorafobili panik bozukluklar nas覺l oluur?

Agorafobili panik bozukluklara bir癟ok fakt繹r etki edebilir. Biyolojik a癟覺dan bak覺ld覺覺nda, genetik yatk覺nl覺klar (irsiyet), korku hastal覺覺 riskini art覺r覺r. Ancak bu yatk覺nl覺k, bir panik bozukluun ger癟ekten ortaya 癟覺kmas覺 i癟in tek ba覺na yeterli deildir.

Ayr覺ca belli d羹羹nce tarzlar覺 ve varsay覺mlar da (繹rnein kendi v羹cut sinyallerinin dikkatlice g繹zlemlenmesi) etkili olabilirler.

Bunun yan覺s覺ra her 100 hastadan yakla覺k 80’i, korku hastal覺覺na yakalanmadan k覺sa bir s羹re 繹nce talihsiz bir durumla kar覺 kar覺ya kald覺覺n覺 bildiriyor (繹rnein kendisine yak覺n bir insan覺n 繹l羹m羹 veya bir ayr覺l覺k). Ayn覺 ekilde olumlu anlamda yorucu olaylar da (繹rnein yeni bir i veya doum) hastal覺覺 tetikleyebilir. Son olarak ise, uzun s羹reli s覺k覺nt覺lar da agorafobili panik bozukluun oluumunda etkili olabilirler.

Agorafobili panik bozukluunuz olup olmad覺覺n覺 nas覺l anlars覺n覺z?

Belirtiler bir agorafobili panik bozuklua iaret ediyorsa, bir hekime veya psikoterapiste bavurulmas覺 gerekir.

Bunlarla yap覺lan g繹r羹mede, hastan覺n rahats覺zl覺klar覺, genel sal覺k durumu, aile ge癟mii ve bedensel hastal覺klar覺na dair sorular sorulur ve hastada agorafobili panik bozukluk olup olmad覺覺 kontrol edilir. Anketler yard覺m覺yla terapist, hastal覺覺n iddetini deerlendirebilir ve rahats覺zl覺覺n kayna覺nda baka ruhsal sorunlar覺n olup olmad覺覺n覺 tespit eder. Bir bedensel muayene ile semptomlar覺n bedensel sebeplerinin olup olmad覺覺 tespit edilir.

Agorafobili panik bozukluklar nas覺l tedavi edilir?

Agorafobili panik bozukluk hastal覺覺n覺 tedavi ettiren kimselerin iyileme ans覺 y羹ksektir. Bu hastal覺k i癟in u tedavi y繹ntemleri kullan覺labilir:

  • bir psikoterapi t羹r羹 olanbilisel davran覺 terapisi
  • anti depresifila癟larla kombine edilen bilisel davran覺 terapisi
襤lginizi ekebilir:   Al覺verite M羹ziin G羹c羹

Ek olarak ila癟 kullan覺lmadan uyguland覺覺nda, bilisel davran覺 terapisinin 繹zellikle etkili olduu kan覺tlanm覺t覺r. Bu terapide, d羹羹nce kal覺plar覺 sorgulanarak incelenir ve hastan覺n korkular覺yla aktif olarak y羹zlemesine yard覺mc覺 olunur.

Hastan覺n arkada ve yak覺nlar覺 neler yapabilir?

Bu hastal覺k t羹r羹 hastan覺n yak覺nlar覺n覺 da dorudan etkiler 癟羹nk羹 beraber gezme veya sinemaya gitme gibi faaliyetler, korku hastal覺覺 olan biriyle genelde m羹mk羹n deildir.

Hasta yak覺nlar覺 ayn覺 zamanda hastan覺n g羹nl羹k yaant覺s覺n覺 idame edebilmesi i癟in 癟ok 癟aba harcar. rnein onlara otob羹s yolculuunda veya al覺verite refakat ederler. Bu t羹r yard覺mlar iyi niyetli giriimler olup k覺sa vadede hastan覺n y羹k羹n羹 hafifletir. Ancak uzun vadede hastal覺覺n devam etmesine sebep olur.

Bu y羹zden hasta yak覺nlar覺n覺n panik bozukluklar hakk覺nda iyi bilgi sahibi olmalar覺 gerekir. B繹ylece hastay覺 ve hastal覺覺n覺 daha iyi anlayabilirler. Bu, psikoterapi s羹resince de yard覺mc覺 olur. Psikoterapi s羹resince davran覺 modellerinde deiiklikler olabilir ve bu deiiklikler ortak yaama etki eder.

Ve hereyden 繹nce, hasta yak覺nlar覺n覺n kendilerini 癟ok fazla k覺s覺tlamamalar覺 gerekir. Partnerin, aile bireyinin veya arkada覺n korku hastal覺覺 癟ok s覺k覺nt覺 verecek duruma gelirse, hasta yak覺nlar覺 da kendine kendine yard覺m gruplar覺ndan, dan覺ma merkezlerinden, hekimlerden ve psikoterapistlerden yard覺m alabilirler.

Bir cevap yaz覺n